Toen Abby in de tweede klas van de high school zat, hoorden zij en haar moeder het verhaal van een jongeman die levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een vliegtuigongeluk. Bij dat ongeluk waren zijn vader en stiefmoeder omgekomen. Ze kenden de gewonde niet, maar Abby’s moeder zei: ‘Laten we voor hem en zijn familie bidden.’ En dat deden ze.

Een paar jaar later studeerde Abby aan de universiteit. Ze liep een collegezaal binnen, en een medestudent nodigde haar uit naast hem te komen zitten. Dat was Austin Hatch, de jongeman van het vliegtuigongeluk, voor wie Abby gebeden had. Al snel kregen ze een relatie en in 2018 zijn ze getrouwd.

‘Het is gek als je bedenkt dat ik toen voor mijn toekomstige echtgenoot gebeden heb,’ zei Abby tijdens een interview, kort voor ze trouwden. Het gaat zomaar dat je je gebeden beperkt tot je persoonlijke behoeften en die van de mensen in je directe omgeving, en dat je vergeet tijd te maken om voor anderen te bidden. Aan de gelovigen in Efeze schrijft Paulus echter: ‘Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen’ (Ef. 6:18). In 1 Timoteüs 2 roept de apostel ons zelfs op om voor ‘alle mensen’ te bidden, inclusief hen die boven ons gesteld zijn (vs. 1-2).

Laten we voor de mensen bidden, ook hen die we niet persoonlijk kennen. Dat is een van de manieren om ‘elkaars lasten te dragen’ (Gal. 6:22).