Peter Furler, de vroegere zanger van de Newsboys, vertelde eens over de uitvoering van ‘He Reigns’ (‘Hij regeert’), een lofprijzingslied van de band. In het lied wordt een levendig beeld geschilderd van de gelovigen van alle volken en stammen die samenkomen om als één God te aanbidden. Furler zei dat hij echt kon voelen dat de Heilige Geest aanwezig was en werkte, wanneer de Newsboys dat lied ten gehore brachten.

De beschrijving die Furler gaf van zijn ervaringen met ‘He Reigns’ zou waarschijnlijk veel herkenning gevonden hebben bij de menigte die op de Pinksterdag in Jeruzalem bijeenkwam. Toen de discipelen opeens vol van de Geest waren (Hand. 2:4), gebeurden er dingen die nog nooit iemand had meegemaakt. Als gevolg daarvan raakten de Joden uit alle landen die daar vertegenwoordigd waren, totaal in verwarring. Elk van hen hoorde in zijn eigen taal hoe Gods wonderen bekendgemaakt werden (vs. 5-6, 11). Petrus legde de verzamelde menigte uit dat dit de vervulling was van de oudtestamentische belofte van God om ‘over alle mensen mijn geest uit te gieten’ (vs 17).

Dankzij dit complete vertoon van Gods geweldige kracht stonden de mensen er open voor toen Petrus het woord nam om het evangelie te verkondigen. Alleen al op die eerste dag kwamen drieduizend mensen tot geloof in Jezus (vs. 41). Na dit spectaculaire begin keerden de nieuwe gelovigen terug naar hun uithoek van de wereld en namen ze de blijde boodschap mee.

Ook vandaag klinkt die blijde boodschap nog, Gods woord van hoop voor alle mensen. Als we samen God loven, werkt de Geest in en door ons. Zo komen mensen uit alle volken samen in wonderbaarlijke eenheid. Hij regeert!