Tijdens een reis in Azië begaf mijn iPad het opeens, waarop ik al mijn leesmateriaal en allerlei werkdocumenten had staan, het zogenaamde ‘zwarte scherm van de dood’. Ik zocht een computerwinkel op, waar ik tegen nog een ander probleem aanliep. Ik spreek geen Chinees, en de computerdeskundige in de zaak verstond geen Engels. Om dit op te lossen haalde hij een programma op waarin hij in het Chinees kon schrijven, terwijl ik wat hij typte in Engels kon lezen. Omgekeerd werkte het ook: wat ik in het Engels intypte, kon hij in het Chinees lezen. Dankzij dit programma konden we prima met elkaar communiceren, zelfs al spraken we verschillende talen.

Af en toe heb ik het gevoel dat ik niet goed kan communiceren of uitdrukken wat er in mijn hart leeft, wanneer ik tot mijn hemelse Vader bid. Daarin ben ik niet de enige. De meesten van ons hebben vast wel eens moeite met bidden. Daarover schrijft de apostel Paulus: ‘De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren’ (Rom. 8:26-27).

Wat een bijzondere gave is de Heilige Geest! Beter dan welk computerprogramma dan ook. Op heldere wijze drukt Hij mijn gedachten en verlangens uit, in totale harmonie met het plan van de Vader. Dankzij het werk van de Geest, werkt het gebed!