Predikant en schrijver Eugene Peterson kreeg eens de kans om aanwezig te zijn bij een lezing van de Zwitserse arts en gerespecteerde pastoraal counselor Paul Tournier. Peterson had veel van Tournier gelezen en bewonderde hem om zijn aanpak van genezing. De lezing maakte een diepe indruk op hem. Tijdens het luisteren voelde hij dat Tournier zelf in zijn leven in praktijk in wat hij zei. Woorden en daden waren bij hem duidelijk één geheel. Peterson omschreef dit met het begrip congruentie. ‘Dat begrip verwoordt het best wat ik bij Tournier zag’ zei hij.

Congruentie: ‘zeggen wat je doet’, zoals sommige mensen het noemen, en ‘doen wat je zegt’. De apostel Johannes zegt iets vergelijkbaars: ‘Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis’ (1 Joh. 2:9). In wezen passen dan je woorden en je leven gewoon niet bij elkaar, ze lopen uiteen. Zo iemand ‘gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert’, voegt de apostel eraan toe (vs. 11). Het woord dat hij gebruikt als deze congruentie ontbreekt? Dan ben je ‘blind’.

Je kunt voorkomen dat je als een blinde leeft, door dichtbij God te blijven en je weg door het licht van zijn Woord te laten beschijnen. Het gevolg daarvan is een goddelijk zicht dat je dagen helderheid en focus geeft. Je woorden en daden zijn één. Wanneer anderen dit zien, krijgen ze niet noodzakelijkerwijs de indruk van iemand die altijd weet waar hij heen gaat, maar wel van iemand die duidelijk weet wie hij volgt.