Een intrigerend element van (in het bijzonder het Engelse) voetbal is het clublied dat de supporters aan het begin van een wedstrijd zingen. Deze liederen variëren van een nadruk op pret (‘Glad All Over’) tot merkwaardig (‘I’m Forever Blowing Bubbles’) en verrassend. Zo is ‘Psalm 23’ het clublied van West Bromwich Albion. De tekst van de psalm verschijnt op de façade aan de binnenkant van het stadion van de club. Aan iedere bezoeker die naar de ‘West Brom Baggies’ komt kijken, wordt verhaald van de zorg van de grote, goede Herder der herders.

Psalm 23 begint met de tijdloze uitspraak van David: ‘De HEER is mijn herder’ (vs. 1). Eeuwen later schrijft de evangelist Matteüs: ‘Toen hij [Jezus] de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder’ (Mat. 9:36). En in Johannes 10 lees je hoe Jezus zelf zijn liefde en zorg om de menselijke ‘schapen’ van zijn generatie uitdrukt: ‘Ik ben de goede herder,’ zegt Hij. ‘Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen’ (vs. 11). In zijn omgang met de mensenmassa werd Jezus gedreven door zijn mededogen met de ‘schapen’. Zo kwam Hij in actie voor hun behoeften en gaf Hij uiteindelijk zijn eigen leven voor hen (en ons).

‘De Heer is mijn herder’ is heel wat meer dan een oude liedtekst of een listige slogan. Het is een zekere uitspraak van wat het betekent om door onze grote God gekend en geliefd te zijn, en om door zijn Zoon gered te worden.