We kwamen terug van onze huwelijksreis, en mijn man en ik stonden op het vliegveld te wachten op onze bagage. Ik stootte hem aan en keek in de richting van een man die een paar meter verderop stond.

Mijn man kneep zijn ogen toe. ‘Wie is dat?’

Opgewonden noemde ik de belangrijkste rollen die de acteur gespeeld had op. Toen liep ik naar hem toe en vroeg of hij met ons op de foto wilde. Vierentwintig jaar later vertel ik nog altijd graag over de dag waarop ik een filmster tegen het lijf liep.

Het is leuk om een bekende acteur te herkennen, maar er is Iemand die oneindig veel belangrijker is, en die ik persoonlijk mag kennen. ‘Wie is die koning vol majesteit?’ (Ps. 24:8). De psalmdichter David wijst op de Almachtige Heer, de Schepper, Onderhouder en Heerser van alles wat bestaat. Hij zingt: ‘Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen, hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd’ (vs. 1-2). Vol ontzag en verwondering verkondigt David dat God boven alles staat, maar tegelijk zeer benaderbaar en intiem te kennen is (vs. 3-4). We kunnen Hem kennen, door Hem gesterkt worden en erop vertrouwen dat Hij aan onze zijde staat, als we Hem kennen en voor Hem leven (vs. 8).

God geeft ons mogelijkheden om Hem te verkondigen als de ware Beroemdheid van wie het echt de moeite waard is om over Hem te vertellen. Als we erover nadenken wie Hij is, dan hebben mensen die Hem niet herkennen des te meer reden om te vragen: ‘Wie is hij?’ Net als David mogen we vol verwondering en ontzag wijzen op de Heer en zijn verhaal vertellen.