In de angstige momenten die volgden op de hartaanval die mijn schoonmoeder kreeg, had ze het geluk dat ze vrijwel direct medische zorg kon ontvangen. Later vertelde haar arts me dat behandeling binnen een kwartier na een hartaanval, het gevolg heeft dat drieëndertig procent van de patiënten het overleeft . Als medische zorg langer dan een kwartier duurt, is dat aantal slechts vijf procent.

Toen Hij onderweg was om het doodzieke dochtertje van Jairus te genezen (iemand die zeker onmiddellijke medische zorg nodig had), deed Jezus het ondenkbare. Hij stopte om uit te zoeken wie Hem aangeraakt had (Mar. 5:30), waarna Hij een vriendelijk gesprek met de betreffende vrouw had. Je kunt je goed voorstellen wat Jairus op dat moment dacht: hier is geen tijd voor, mijn dochter ligt op sterven! En even later kwam zijn grootste angst uit. Het leek erop dat Jezus te lang getreuzeld had; zijn dochter was overleden (vs. 35).

Jezus echter wendde zich tot Jairus en probeerde hem moed in te praten: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven’ (vs. 36). Toen Hij later in alle rust de spot van de omstanders negeerde, sprak Jezus Jairus’ dochter toe, die weer tot leven kwam. Zo liet Hij zien dat Hij nooit te laat komt. De tijd vormt geen begrenzing van wat Hij kan doen of wanneer Hij ervoor kiest om het te doen.

Hoe vaak voelen we ons niet als Jairus en denken we dat God gewoon te laat was om dat te doen waarop wij hoopten. Maar voor God bestaat dat simpelweg niet. Hij is nooit te laat met de goede en genadige dingen die Hij in ons leven doet.