Harlan Popov had er geen flauw benul van hoe zijn leven verder zou verlopen, toen hij op een dag in 1948 vroeg in de ochtend de deurbel hoorde. Zonder enige waarschuwing voerde de Bulgaarse politie hem vanwege zijn geloof af naar de gevangenis. Dertien jaren lang bracht hij biddend om kracht en moed achter de tralies door. Ondanks de vreselijkste martelingen wist hij dat God bij hem was en deelde hij het goede nieuws van Jezus met zijn medegevangenen. Velen kwamen tot geloof.

In het verhaal dat in Genesis 27 begint had Jozef geen idee hoe het hem verder zou vergaan, toen hij op ongenadige wijze door zijn boze broers was verkocht aan handelaren die hem meenamen naar Egypte. Daar werd hij doorverkocht aan Potifar, een Egyptische ambtenaar. Opeens leefde hij in een cultuur waar de mensen in duizenden goden geloofden. Het werd nog erger: de vrouw van Potifar probeerde Jozef te verleiden. Toen hij keer op keer weigerde toe te geven, uitte ze valse beschuldigingen tegen hem. Zo kwam hij in de gevangenis terecht (Gen. 39:16-20). Toch liet God hem niet in de steek. Hij stond Jozef ter zijde en ‘liet alles wat hij ter hand nam voorspoedig verlopen’, waardoor hij in de gunst kwam bij de mensen die het over hem te zeggen hadden (39:3, 21).

Je kunt je voorstellen hoe bang Jozef geweest moet zijn. Maar hij bleef trouw en behield zijn integriteit. God stond Jozef bij op zijn moeilijke weg, en had een bijzonder plan met hem. Ook voor jou heeft Hij een plan. Houd moet en ga in het geloof. Vertrouw erop dat Hij je ziet en je kent.