Wat betekent het om echt te zijn? Dat is de grote vraag die beantwoord wordt in het kinderboek Het fluwelen konijn. Dat gaat over het speelgoed in een kinderdagverblijf, en een konijn van fluweel dat op weg gaat om echt te worden, wat hij doet door zich door een kind te laten liefhebben. Een van de andere speelgoedfiguren is de oude, wijze Skin Horse. Deze ‘had een lange rij mechanische speelgoedfiguren zien langskomen, die trots waren en opschepten, maar stuk voor stuk kapot gingen en weer verdwenen’. Ze zagen er indrukwekkend uit en klonken ook zo, maar al hun opschepperij leidde uiteindelijk tot niets als het erom ging lief te hebben.

Opschepperij lijkt sterk, maar als puntje bij paaltje komt stelt het niets voor. Jeremia noemt drie terreinen waarop dat duidelijk naar voren komt: wijsheid, kracht en rijkdom (Jer. 9:22). Deze wijze, oude profeet had al het nodige gezien en meegemaakt, en tegenover zulke opschepperij stelde hij de waarheid van de Heer: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat zich erop beroemen dat hij mij kent’ (vs. 23).

Als wij als kinderen opscheppen, laat het zijn over God, onze goede Vader. Terwijl het verhaal van zijn grote liefde zich ontvouwt, is dat de fantastische manier waarop jij en ik groeien en steeds ‘echter’ worden.