Het huwelijk van Ron en Nancy ging hard achteruit. Zij had een relatie met een ander, maar na een tijdje beleed ze haar zonde voor God. Ze wist wat Hij wilde dat ze deed, maar wat was dat moeilijk. Toch vertelde ze Ron erover. Hij besloot niet voor een scheiding te gaan, maar Nancy de kans te geven om zijn vertrouwen terug e winnen en te laten zien dat ze veranderd was. Op wonderbaarlijke wijze herstelde God hun huwelijk.

Wat Ron deed is een mooi beeld van Gods liefde en vergeving jegens zondaars als jij en ik. Ook de profeet Hosea wist hier alles van. Hij kreeg de opdracht van God om te trouwen met een ontrouwe vrouw als beeld voor Gods relatie met zijn afvallige volk, Israël (Hos. 1). Alsof dat nog niet genoeg was, verliet Hosea’s vrouw hem ook nog. God zei tegen hem dat hij haar moest vragen terug te komen. Hij zei: ‘Heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw die ondanks de liefde van haar man toch overspelig is’ (3:1). Ondanks al hun ongehoorzaamheid verlangde God nog steeds naar een nauwe relatie met zijn volk. Zoals Hosea zijn ontrouwe echtgenote liefhad, haar probeerde terug te winnen en daar offers voorbracht, zo had God zijn volk lief. Zijn terechte boosheid en jaloezie kwamen voort uit zijn grote liefde voor hen.

Deze zelfde God verlangt er vandaag naar dat wij dicht bij Hem leven. Als we in geloof tot Hem gaan, mogen we erop vertrouwen dat we bij Hem volledige voldoening vinden.