‘In emotioneel opzicht hebben we soms wel in één uur werk voor een hele dag verzet,’ schrijft Zack Eswine in zijn boek De onvolmaakte voorganger. Hoewel hij hierbij speciaal doelde op de lasten die voorgangers geregeld te dragen hebben, geldt dit ook voor ieder van ons. Zwaarwegende emoties en verantwoordelijkheden kunnen ons in fysiek, mentaal en geestelijk opzicht totaal uitputten. Het enige wat je dan wilt, is slapen.

In 1 Koningen 19 lees je hoe de profeet Elia zich in een situatie bevindt waarin hij in alle opzichten volkomen uitgeput was. Koningin Izebel dreigde hem ter dood te laten brengen (vs. 1-2) nadat ze ontdekt had dat hij de profeten van Baäl had laten ombrengen (18:16-40). Elia werd zo bang dat hij vluchtte en bad om te mogen sterven (19:3-4).

Als ellendig hoopje lag hij op de grond. Een engel raakte hem tweemaal aan en zei dat hij moest opstaan en wat eten (vs. 5, 7). Na de tweede keer kreeg Elia nieuwe kracht door het voedsel waarin God voorzien had en gesterkt liep hij in ‘veertig dagen en veertig nachten’ naar een grot (vs. 8-9). Daar verscheen God aan hem en hernieuwde Hij zijn opdracht (vs. 9-18). Elia voelde zich verfrist en was in staat het werk dat God hem had opgedragen weer op te pakken.

Soms hebben we het nodig om in de Heer aangemoedigd te worden. Dat kan zijn door een gesprek met een andere gelovige, een aanbiddingslied of een tijd alleen met gebed en bijbellezen.

Ben je moe, of zelfs uitgeput? Geef al je lasten en zorgen vandaag nog aan God en laat je door Hem verfrissen. Hij wil je last graag op zich nemen.