Kok. Agendabeheerder. Voedingsdeskundige. Verpleegkundige. Zie daar enkele van de regelmatig voorkomende verantwoordelijkheden van een hedendaagse moeder. Bij een onderzoek uit 2016 werd geschat dat de gemiddelde moeder tussen de negenenvijftig en de zesennegentig uur per week dingen doet die met de opvoeding en verzorging van kinderen te maken hebben.

Niet zo gek dus dat moeders altijd doodmoe zijn. Moeder zijn betekent veel tijd en energie stoppen in de verzorging van je kinderen, die zo enorm veel hulp nodig hebben om te leren leven in onze wereld.

Als mijn dagen lang voelen en ik er nodig aan herinnerd moet worden dat de zorg voor anderen een waardig tijdverdrijf is, vat ik nieuwe moed wanneer ik zie dat Jezus mensen ondersteunt die echt willen dienen.

In het evangelie volgens Marcus hadden de leerlingen een woordenwisseling over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus ging rustig zitten en wees hen erop dat ‘wie de belangrijkste wil zijn, de minste van allemaal moet willen zijn en ieders dienaar’ (9:35). Daarna nam Hij een kind in zijn armen om te laten zien hoe belangrijk het is om anderen te dienen, met name hen die het minst zichzelf kunnen redden (vs. 36-37).

Met dit antwoord stelt Jezus een nieuwe norm voor wat in zijn koninkrijk ‘belangrijk zijn’ betekent. Het gaat erom dat je een hart hebt dat bereid is voor andere mensen te zorgen. Daarbij belooft Jezus dat Gods tegenwoordigheid en kracht zullen zijn bij iedereen die ervoor kiezen om te dienen (vs. 37).

Bij de mogelijkheden die je hebt om anderen te dienen in je gezin of de gemeenschap, mag je moed putten uit de wetenschap dat Jezus veel waarde hecht aan de tijd en inspanning die je levert om anderen te dienen.