‘Hoe ouder ik word, hoe wijzer jij lijkt te worden. Wanneer ik met mijn zoon praat lijkt het soms wel of ik jouw woorden uit mijn mond hoor komen.’

Ik moest lachen om de eerlijkheid van mijn dochter toen ze dit zei. Datzelfde gevoel had ik over mijn ouders, en regelmatig merkte ik dat ik bij de opvoeding van onze kinderen hun woorden gebruikte. Toen ik zelf eenmaal vader was, veranderde mijn kijk op de wijsheid van mijn ouders behoorlijk. Dingen die ik vroeger als dwaasheid ‘afschreef’, bleken veel wijzer te zijn dan ik dacht. Ik had het eerst alleen niet door.

De Bijbel leert ons dat ‘het dwaze van God wijzer is dan mensen’ (1 Kor. 1:25). ‘Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging’ van een lijdende Verlosser (vs. 21).

De dingen die God doet zijn altijd verrassend voor ons. De wereld zou een triomferende koning verwachten, maar in plaats daarvan kwam de Zoon van God als lijdende dienaar naar de wereld en is Hij een vernederende dood aan het kruis gestorven. Daarna werd Hij opgewekt en heeft Hij een niet te overtreffen heerlijkheid ontvangen.

In Gods wijsheid wordt meer waarde gehecht aan nederigheid dan aan trots. In die wijsheid laat de liefde zien wat ze waard is in onverdiende genade en barmhartigheid. Door het kruis werd onze onoverwinnelijke Messias het ultieme slachtoffer om ieder die zijn vertrouwen op Hem stelt ‘volkomen te redden’ (Heb. 725).