Bij een ‘Tweede Kans fietsenwinkel’ bij ons in de buurt knappen vrijwilligers afgeschreven fietsen op, die ze daarna aan kinderen uit arme gezinnen geven. Oprichter Ernie Clark doneert ook fietsen aan armlastige volwassen, onder wie daklozen, gehandicapten en militaire veteranen die er moeite mee hebben om te wennen aan het leven als gewone burger. Niet alleen krijgen de fietsen zo een ‘tweede kans’, maar voor de ontvangers betekent dit soms ook een nieuwe start. Eén veteraan gebruikte zijn nieuwe fiets om naar een sollicitatiegesprek te gaan.

Een tweede kans kan het leven van iemand echt anders maken. Dat geldt zeker wanneer die tweede kans van God komt. De profeet Micha prees zulk een barmhartigheid in een periode waarin het volk Israël zich wentelde in omkoperij, fraude en andere verachtelijke zonden. Hij beklaagde zich: ‘Zij die trouw waren zijn verdwenen uit het land, niemand is nog rechtschapen’ (Mi. 7:2).

Micha wist dat God het kwaad terecht zou straffen. Maar in zijn liefde zou Hij ieder die berouw had een nieuwe kans geven. Onder de indruk van een dergelijke liefde vroeg de profeet: ‘Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat?’ (2:18).

Ook wij mogen ons erin verheugen dat God ons niet vanwege onze zonden verlaat wanneer we Hem om vergeving vragen. Om weer met Micha te spreken: ‘Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee’ (2:19).

Dankzij Gods liefde krijgt ieder die Hem zoekt een tweede kans.