Maand: oktober 2019

Het verhaal dat littekens vertellen

De vlinder fladderde tussen de viooltjes van mijn moeder door en er weer uit. Ik was nog maar een kind en wilde hem heel graag vangen. Ik rende uit onze achtertuin de keuken in en pakte een glazen pot, maar omdat ik zo’n haast had struikelde ik en kwam ik keihard neer op onze betonnen veranda. De glazen pot viel kapot onder mijn pols en gaf een lelijke snee die met achttien hechtingen geheeld moest worden. Nog steeds ligt het litteken als een rups op mijn pols en vertelt het verhaal van de wond en de genezing.

Een licht in het duister

In zijn boek These are the generations vertelt meneer Bae uit Noord-Korea over de trouw van God en de kracht waarmee het evangelie de duisternis met zijn licht doordringt. Zijn grootvader, zijn ouders en zijn eigen gezin werden allemaal vervolgd omdat ze hun geloof in Christus met de mensen deelden. Maar toen Bae in de gevangenis zat omdat hij een vriend over God verteld had, gebeurde er iets interessants: zijn geloof groeide. Dat gold ook voor zijn ouders toen ze in een concentratiekamp terechtkwamen. Zelfs daar bleven ze de liefde van Jezus met de mensen delen. Meneer Bae ervoer de waarheid van de belofte in Johannes 1:5: ‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’

Een onbekende weg

Mensen vragen me wel eens of ik ook een vijfjaren-plan heb. Maar hoe kan ik nu vijf jaar vooruit plannen op een weg die ik nog nooit gegaan ben?

Leef als een strijder

Emma van achttien spreekt met veel toewijding over Jezus op de sociale media, ook al zijn er pestkoppen die kritiek hebben op haar enthousiasme en blijde liefde voor Jezus. Sommigen maken akelige opmerkingen over haar uiterlijk. Anderen suggereren dat ze wel een heel laag IQ moet hebben om zo enthousiast over haar geloof te zijn. Alle nare woorden raken Emma diep in haar hart, maar ze blijft trouw en moedig de blijde boodschap verspreiden. Toch komt ze wel eens in de verleiding om te denken dat haar waarde en identiteit bepaald worden door de kritiek die anderen op haar hebben. Als dat gebeurt vraagt ze God om hulp, bidt voor de mensen die haar vervolgen, denkt na over de woorden van de Schrift en houdt vol met een kracht, moed en vertrouwen die de Geest haar geeft.

Kom bij het straatteam

Gezondheidswerkers in een bepaalde hoek van de wereld brengen medische zorg naar de straat om daklozen die aan opiumverslaving lijden met medicijnen te behandelen. Het is een initiatief dat begon als reactie op berichten over het groeiende aantal daklozen die verslaafd zijn. Gewoonlijk wacht een arts tot de patiënten naar zijn kliniek komen. Doordat ze in dit geval de zorg naar de patiënten brengen, hoeven dezen de uitdagingen van het openbaar vervoer niet aan te gaan of de afspraak te onthouden.

Zaadjes van genade

Bijna veertig jaar lang heeft een zekere man in India zijn best gedaan om een geblakerd, zanderig stuk land weer tot leven te wekken. Hij had toegekeken hoe erosie en veranderende ecosystemen het rivierland dat hij liefhad kapotgemaakt hadden, en begon één voor één bomen te planten, eerst bamboe en daarna katoen. Nu groeit er een vruchtbaar bos en leven er talloze wilde dieren op een gebied van meer dan 500 hectare. Toch is de man ervan overtuigd dat deze wedergeboorte niet iets is wat hij heeft laten gebeuren. Hij is diep doordrongen van de verbazingwekkende kracht van de natuur en verwondert zich erover hoe zaadjes door de wind naar de vruchtbare grond gevoerd worden. Ook de vogels en dieren helpen bij het zaaien en de rivieren dragen eraan bij dat de planten en bomen groeien en bloeien.

Samengevlochten

Van een vriendin kreeg ik een kamerplant die ze al meer dan veertig jaar in haar bezit had. De plant was even hoog als ik lang was. Aan drie afzonderlijke sprieterige stammetjes groeiden blaadjes. Na verloop van tijd waren de drie stammen door het gewicht van de blaadjes naar beneden gegroeid. Om ze weer rechtop te laten groeien, zette ik de pot waarin de plant zat op een wig en zette hem voor het raam in de het zonlicht. Zo hoopte ik dat de blaadjes weer recht omhoog zouden gaan staan.

Slechts één aanraking

Het was maar één enkele aanraking, maar voor Colin maakte dat het verschil. Met zijn kleine team maakte hij zich op om liefdadigheidswerk te verrichten in een regio die bekendstaat om zijn vijandigheid tegenover volgelingen van Jezus, en hij voelde zich steeds meer gespannen. Toen hij een teamgenoot over zijn zorgen vertelde, stond deze stil, legde een hand op zijn schouder en sprak een paar bemoedigende woordjes. Op die kleine gebeurtenis kijkt Colin nu terug als een soort keerpunt, een krachtige herinnering aan het simpele feit dat God hem niet in de steek zou laten.

This Is Me

Het ijzersterke ‘This Is me’ is een onvergetelijk liedje uit film The Greatest Showman, de hitmusical die losjes gebaseerd is op het leven van P.T. Barnum en zijn reizende circus. In de film wordt het liedje gezonden door verschillende figuren die uitgescholden en belachelijk gemaakt werden omdat ze zich niet aan de normen van de samenleving conformeerden. De tekst ervan laat zien dat dergelijke woorden zijn als verwoestende kogels en messen die lelijke littekens achterlaten.

Goed nieuws voor voeten

Ik moest glimlachen toen ik de advertentie las. ‘De meest comfortabele sokken uit de geschiedenis van de voet.’ Daarna werd de bewering van goed nieuws voor voeten nog wat verder uitgewerkt met de opmerking dat sokken nog altijd het meest gewilde kledingstuk zijn onder daklozen en dat het bedrijf voor elk verkocht paar een stel sokken zou doneren aan mensen in nood.

Een feest van liefde

In de Deense film Babette’s feestmaal duikt een Franse vluchtelinge op in en kustdorpje. Twee oudere zussen die leidinggeven aan het religieuze leven van de gemeenschap, nemen haar in huis. Veertien jaar lang werkt Babette als hun huishoudster. Wanneer ze een grote som geld in haar bezit krijgt, nodigt ze gemeente (die uit twaalf leden bestaat) uit voor een overvloedige Franse maaltijd met kaviaar, kwartelpasteitjes en nog meer.

Niet tweederangs

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de Amerikaanse president Woodrow Wilson gezien als een van de sterkste leiders van de wereld. Toch wist bijna niemand dat het zijn vrouw was die bijna al zijn zaken regelde nadat hij in 1919 een verwoestende beroerte had gehad. Zij bepaalde welke zaken hem onder de aandacht gebracht moesten worden. Sommige moderne historici gaan er zelfs van uit dat het Edith Wilson was die een tijdlang feitelijk regeerde.

We gebruiken cookies voor een betere brows-ervaring. Door deze website te blijven gebruiken stemt u hiermee in. Hier vind u meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u ze kunt uitschakelen.