Mary Lee is een grote witte haai van bijna vijf meter lang en meer dan vijftienhonderd kilo zwaar, die in 2012 van een zendertje werd voorzien door oceanografen. Het ding werd aan haar rugvin vastgemaakt, zodat ze door satellieten gevolgd kon worden wanneer ze boven water kwam. Vijf jaar lang waren al Mary Lee’s bewegingen online waar te nemen door iedereen langs de hele kust, van onderzoekers tot surfers. Het beest werd bijna 40.000 mijl gevolgd tot op een dag het signaal van het scherm verdween. Waarschijnlijk had de batterij van haar zender het begeven.

Menselijke kennis en technologie zijn niet onbeperkt. De mensen die Mary Lee ‘volgden’ raakten haar uit het oog, maar jij en ik kunnen nooit ontkomen aan Gods bewustzijn die elk moment van ons leven bij ons is. David bad: ‘Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar’ (Ps. 139:7-8). En: ‘Wonderlijk, zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven,’ zo klinkt zijn uitroep (vs. 6).

God kiest ervoor om ons zo te kennen omdat Hij ons liefheeft. Hij geeft zoveel om ons dat Hij ons niet alleen in het oog houdt, maar zelfs ons leven binnenkomt en ons nieuw maakt. Door de liefde, dood en opstanding van Jezus is Hij heel dichtbij gekomen. Daardoor kunnen wij tot in de eeuwigheid op onze beurt Hem kennen en liefhebben. We zijn nooit buiten het bereik van de lange armen van Gods liefde.