Brian zou als ceremoniemeester optreden op de bruiloft van zijn broer, maar hij kwam niet opdagen. Begrijpelijk genoeg waren de andere gezinsleden teleurgesteld in hem, onder wie zijn zus Jasmine die de schriftlezing verzorgde. Tijdens de dienst las ze foutloos het overbekende gedeelte voor uit 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk over de liefde. Na de bruiloft vroeg haar vader haar evenwel om een verjaardagscadeau naar Brian te brengen, en toen aarzelde ze toch even. Ze vond het moeilijker om de woorden over de liefde na te leven, dan om ze voor te lezen. Maar nog diezelfde avond bedacht ze zich en zei: ‘Ik kan er niet tegen om in de Bijbel te lezen over de liefde en die niet in praktijk te brengen.’

Heb jij je wel eens veroordeeld gevoeld door een bijbeltekst die je las of hoorde, maar die niet zo gemakkelijk in praktijk te brengen was? Je bent niet de enige. Het is gemakkelijker om Gods Woord te lezen of te horen dan om het te gehoorzamen. Daarom is de uitspraak van Jakobus ook zo treffend: ‘Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen’ (Jak. 1:22). Om het beeld van de spiegel dat hij gebruikt moeten we misschien grinniken omdat we zo goed weten wat het is om iets aan jezelf op te merken dat aandacht verdient. Maar je houdt jezelf voor de gek als je denkt dat het genoeg is om het alleen op te merken. Als Jakobus ons oproept om ons te ‘spiegelen in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat te blijven doen’ (vs. 25), wil hij ons aanmoedigen om dat te doen waar ook Jasmine niet onderuit kwam: in praktijk brengen wat we zien of horen. Het Woord van God vraagt erom en minder verdient Hij ook niet.