Ik hoorde eens een verhaaltje over een student die lessen in preken volgde aan een bekende bijbelschool. De beste jongeman was wel een beetje vol van zichzelf, maar hij was zeer welbespraakt en sprak met vuur. Na zijn preek ging hij weer zitten en was er duidelijk duidelijk erg tevreden over. De leraar wachtte even voordat hij reageerde, en zei toen: ‘Dat was een zeer krachtige preek. Hij zat perfect in elkaar en was heel aansprekend. Het enige probleem is dat er niet één zin tussen zat waarvan God het onderwerp was.’

Deze leraar legde de vinger bij een probleem waarmee we allemaal wel van tijd tot tijd worstelen: we doen alsof wijzelf de belangrijkste handelende partij zijn, en zo praten we dan ook. We hebben het er vooral over wat wíj doen, terwijl God in feite de voornaamste handelende partij in ons leven is. We zeggen vaak nog wel dat God het ‘voor het zeggen heeft’, maar we handelen alsof de uitkomst vooral van óns afhangt.

De Bijbel laat duidelijk zien dat God het ware ‘onderwerp’ van ons leven is, de feitelijke kracht die de dingen bepaalt. Zelfs onze nodige geloofsdaden doen we ‘in de naam van de Heer’, dat wil zeggen in de kracht van de Heer (Ps. 118:10-11). God brengt onze redding tot stand. God bevrijdt ons en voorziet in onze behoeften. ‘Dit is het werk van de HEER’ (vs. 23).

We hoeven dus helemaal niet zo veel. We hoeven ons niet zo druk te maken, ons met anderen te vergelijken, met dwangmatige energie te werken of allerlei zorgen te koesteren. God heeft alles in de hand. Wij hoeven alleen maar te vertrouwen en in gehoorzaamheid zijn leiding te volgen.