Er is een serie kinderboeken van de hand van Glenys Nellist genaamd Gods liefdesbrieven. Daarin moedigt de schrijfster kinderen aan om op een heel persoonlijke manier met de Heer om te gaan. Deze boeken bevatten een ‘brief van God’ met na elk bijbelverhaal ruimte waarin de kinderen hun eigen naam kunnen schrijven. Deze persoonlijke aanpak helpt jonge lezers om te beseffen dat de Bijbel niet zomaar een boek vol verhalen is. Ze leren dat de Heer een relatie met hen wil en dat Hij door de Schrift heen tot zijn zeer geliefde kinderen spreekt.

Ik kocht een exemplaar voor mijn neefje en vulde de lege plekken in die aan het begin van elke brief van God staan. Hij vond het prachtig toen hij zijn naam herkende, en zei: ‘God houdt ook van mij!’ Wat een troost om de diepe, zeer persoonlijke liefde van onze liefdevolle Schepper te kennen.

Toen God zich door de profeet Jesaja direct tot de Israëlieten richtte, vestigde Hij hun aandacht op de hemel. De Heer onderstreept dat Hij ‘het leger sterren’ in de hand houdt (Jes. 40:26), de waarde van iedere ster bepaalt en ze met liefde bestuurt. Hij drukte zijn volk op het hart dat Hij nog niet één ster zou vergeten of uit het oog verliezen . . . of één van zijn geliefde kinderen die Hij met een duidelijke opzet en eindeloze liefde gemaakt heeft.

Als je aan de intieme beloften van de Almachtige Heer denkt en zijn liefdesverklaring die in de Schrift ligt, dan mogen ook jij en ik onze eigen naam invullen. Met het vertrouwen en de blijdschap van een kind kunnen we zeggen: ‘God houdt ook van mij!’