Mensen vragen me wel eens of ik ook een vijfjaren-plan heb. Maar hoe kan ik nu vijf jaar vooruit plannen op een weg die ik nog nooit gegaan ben?

Nu we het hierover hebben moet ik denken aan de jaren zestig, toen ik als studentenpastor werkte. Zelf had ik een medische opleiding gevolgd. Aan de universiteit had ik met veel plezier gestudeerd, maar ik was absoluut geen hoogvlieger. Ik voelde me dan ook nauwelijks geschikt voor mijn nieuwe taak. De meeste dagen zwierf ik over de campus als een blinde die in het duister rondtastte. Mijn vaste gebed was of God me wilde laten zien wat ik moest doen. Op een dag kreeg ik uit het niets de vraag van een student of ik aan zijn opleiding een bijbelstudiegroep wilde leiden. Dat was in ieder geval een begin.

Het is niet zo dat God bij een kruising staat en je de goede richting op wijst. Hij is een gids, geen richtingwijzer. Hij loopt met ons mee en leidt ons op paden die we zelf nooit gedacht hadden. Het enige wat wij hoeven doen, is Hem volgen en met Hem meegaan.

Dat is geen gemakkelijke weg. Onderweg komen we genoeg ‘moeilijke punten’ tegen. Maar God belooft dat Hij ‘duisternis in licht zal veranderen’ en ‘ruig land vlak zal maken’ (Jes. 42:16). Op die weg zal Hij stap voor stap bij ons zijn.

Paulus schrijft dat God ‘bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken’ (Ef. 3:20). Je kunt plannen maken en dingen voor ogen hebben, maar wat de Heer bedenkt stijgt ver boven onze eigen plannen uit. Dus hou je daar niet al te stevig aan vast en wacht af wat God voor je in petto heeft.