In de kathedraal van St. Patrick in Dublin bevindt zich een deur waaraan een verhaal vastzit van vijf eeuwen oud. In 1492 hadden twee families, de Butlers en de FitzGeralds, ruzie over wie een bepaalde hoge functie in de regio moest krijgen. De strijd escaleerde en de Butlers zochten hun toevlucht in de kathedraal. De FitzGeralds kwamen met verzoek om een wapenstilstand, maar de Butlers durfden de deur niet te openen, waarachter ze zich verscholen hadden. Daarop hakten de FitzGeralds een gat in de deur, waardoorheen hun familiehoofd bij wijze van teken van vrede zijn hand stak. De twee families verzoenden zich met elkaar en zo werden ze van vijanden vrienden.

Bij God is er een deur van verzoening waarover de apostel Paulus met veel vuur schreef in zijn brief aan de gemeente in Korinte. Op Gods initiatief en vanwege zijn oneindige liefde, heeft Hij de verbroken relatie met de mens ingeruild voor een herstelde relatie in en door de dood van Christus aan het kruis. We waren ver van God afgedwaald, maar zijn genade liet niet toe dat we daar bleven. Hij biedt ons een herstelde relatie met zichzelf aan en ‘heeft de wereld [ons] haar overtredingen niet aangerekend’ (2 Kor. 5:19). De gerechtigheid zegevierde toen ‘God hem die de zonde niet kende [Jezus] voor ons één gemaakt heeft met de zonde’, zodat wij in vrede met Hem kunnen leven (vs. 21).

Als we eenmaal Gods hand in vrede aanvaard hebben, krijgen wij de belangrijke taak om die boodschap ook aan anderen door te geven. Jij en ik vertegenwoordigen een fantastische, liefdevolle God die totale vergeving en compleet herstel aanbiedt aan iedereen die gelooft.