Een enorme orkaan kondigde zich met ongekende kracht aan en mijn dochter maakte zich klaar om haar huis achter te laten. Ze had tot het laatste moment gewacht in de hoop dat de storm nog zou uitwijken. Maar nu zocht ze gehaast door haar belangrijkste papieren, foto’s en andere bezittingen om te kijken wat ze mee wilde nemen. ‘Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn om alles achter te laten,’ vertelde ze later. ‘Maar op dat moment wist ik absoluut niet of er nog iets zou zijn wanneer ik terugkwam.’

De stormen van het leven nemen allerlei vormen aan: orkanen, tornado’s, aardbevingen, overstromingen, onverwachte problemen in ons huwelijk of met onze kinderen, het plotselinge verlies van je gezondheid of je vermogen. Zo veel dingen waar we aan gehecht zijn kunnen in één ogenblik weggevaagd worden.

Te midden van de stormen wijst de Bijbel ons op de veiligste plek die er is: ‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde’ (Ps. 46:2-3).

De schrijvers van deze psalm waren afstammelingen van een man die generaties eerder God had gediend, maar tegen Hem in opstand was gekomen en in een aardbeving omgekomen was (zie Num. 26:9-11). Zij op hun beurt geven blijk van nederigheid en een diep inzicht in Gods grootheid, mededogen en reddende liefde.

Moeiten en problemen zijn er altijd, maar God heeft het laatste woord. Wie zijn toevlucht zoekt bij de Redder die God geeft, zal merken dat Hij altijd standhoudt. In zijn eeuwige liefdevolle armen vinden we vrede en geluk.