Wanneer was de laatste keer dat jij je gedrongen voelde om iemand te helpen, terwijl je dat moment zo weer weg liet glijden zonder iets te doen? In een boek over de ‘tien-secondenregel’ schrijft Clare de Graaf dat dagelijkse indrukken een manier kunnen zijn waarop God ons geestelijke leven wil verdiepen, een leven in gehoorzaamheid die voortkomt uit je liefde voor Hem. De tien-secondenregel moedigt je aan om gewoon ‘te doen wat je hand vindt om te doen, waarvan je redelijk zeker bent dat Jezus wil dat je het doet’, en wel meteen ‘voordat je van gedachten verandert’.

Jezus zegt: ‘Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden’ (Joh. 14:15). Je denkt misschien: ik houd echt wel van Hem, maar hoe kan ik zeker weten wat Hij van me vraagt en dat ook doen? In zijn wijsheid geeft God ons wat we nodig hebben om de wijsheid die we in de Bijbel vinden te begrijpen en te volgen. Jezus vervolgt: ‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid’ (vs. 16-17). Dankzij de Geest die bij en in ons is, leren we hoe we Jezus kunnen gehoorzamen en ‘ons aan zijn geboden houden’. Zo kun je in actie komen op de duwtjes in de rug die je misschien wel de hele dag door voelt.

In grote en kleine dingen beweegt de Geest ons om vol vertrouwen en in geloof te doen wat tot eer van God is en zo onze liefde voor Hem en onze naaste te laten zien (vs. 21).