In 2015 bracht een vrouw de computer van haar pas overleden man naar een recycling-centrum. De computer was uit 1976! Maar belangrijker dan de leeftijd van het ding, was degene die hem in elkaar gezet had. Het was een van de tweehonderd computers die eigenhandig gemaakt waren door de oprichter van Apple, Steve Jobs. Het ding had een geschatte waarde van tweehonderdduizend dollar. Om de echte waarde van iets te kennen, is het soms handig om te weten wie de maker is.

Als je weet dat God ons gemaakt heeft, weet je ook hoe kostbaar we in zijn ogen zijn (Gen. 1:27). In Psalm 36 wordt een aantal belangrijke momenten opgesomd uit de geschiedenis van Gods volk, het oude Israël: hoe ze bevrijd waren uit de slavernij in Egypte (vs. 11-12), door de woestijn trokken (vs. 16) en een nieuwe plek om te wonen kregen in Kanaän (Vs. 21-22). Iedere keer nadat zo’n moment uit de oude geschiedenis genoemd wordt, wordt er aan soort refrein aan vastgeknoopt, dat luit: ‘eeuwig duurt zijn trouw’. Dit herinnert het volk eraan dat hun ervaringen geen toevallige historische gebeurtenissen waren. Stuk voor stuk waren ze door God zo bedacht en uitgewerkt en elke keer was het een weerspiegeling van zijn eeuwigdurende liefde voor de mensen die Hij gemaakt heeft.

Maar al te vaak laat ik het gebeuren dat momenten waarop God aan werk te zien is, zomaar voorbij gaan. Dan verzuim ik om te erkennen dat iedere volmaakte gave afkomstig is van mijn hemelse Vader die mij gemaakt heeft (Jak. 1:17) en van me houdt. Mogen jij en ik leren om iedere zegen in ons leven in verband te brengen met Gods eeuwigdurende liefde voor ons.