Afrikaanse gazelles vormen instinctief ‘alerte cirkels’ wanneer ze op de savanne aan het rusten zijn. Als groep staan ze bij elkaar met de kop naar buiten gericht, elk dier in een iets andere richting. Daardoor kunnen ze de horizon 360 graden in het rond in de gaten houden en met elkaar communiceren wanneer er een gevaar of een juist een kans naderbij komt.

De dieren in de groepen letten niet alleen voor zichzelf op, maar zorgen ook voor elkaar. In zijn wijsheid heeft God zoiets ook voor de volgelingen van Jezus bedacht. De Bijbel zegt: ‘Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en (. . .) elkaar bemoedigen’ (Heb. 10:24-25).

Het is nooit de bedoeling geweest dat een christen in zijn eentje is, legt de schrijver van Hebreeën uit. Samen staan we sterker. We bemoedigen elkaar ‘zodat we door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven’ (2 Kor. 1:4). We helpen elkaar om alert te blijven op pogingen van onze vijand, de duivel, om ons aan te vallen, want hij ‘zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi’ (1 Pet. 5:8).

Het doel van onze zorg voor elkaar is niet alleen om te overleven. Het doel is dat we op Jezus gaan lijken, liefdevolle en doeltreffende dienaren van God worden in deze wereld, mensen die samen vol vertrouwen uitkijken naar de komst van zijn Koninkrijk. We hebben allemaal wel bemoediging nodig, en God zal ons helpen om elkaar bij te staan terwijl we samen in liefde dichter naar Hem toe groeien.