Ter voorbereiding op het eerste sollicitatiegesprek van onze zoon Xavier, gaf mijn man Alan hem een stapeltje bedankkaarten die hij kon versturen na de gesprekken met zijn toekomstige werkgevers. Toen deed hij of hij een personeelsmedewerker was en gebruikte hij zijn vele jaren ervaring als manager om Xavier vragen te stellen. Na dit rollenspel deed Xavier zijn cv in een map en glimlachte toen Alan hem aan de bedankkaartjes herinnerde. ‘Ik weet het,’ zei hij. ‘Met een oprecht bedankje onderscheid ik me van de andere kandidaten.’

Toen de manager belde om Xavier de baan aan te bieden, gaf hij aan dat hij dankbaar was voor het eerste handgeschreven bedankkaartje dat hij in jaren gekregen had.

‘Dank u wel’ zeggen kan echt verschil maken. De oprechte gebeden en dankbaarheid van de psalmdichters zijn bewaard in het boek van de Psalmen. Daarin staan honderdvijftig psalmen, maar hieruit springen deze ervoor mij uit wat dankbaarheid betreft: ‘Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden. Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste’ (Ps. 9:2-3).

We zijn er nooit klaar mee om onze dankbaarheid te uiten voor al Gods heerlijke daden. Maar je kunt beginnen met een oprecht ‘dank U’ in je gebed. Je kunt een levensstijl van dankbaarheid en aanbidding koesteren en God loven in de erkentenis voor alles wat Hij gedaan heeft en beloofd heeft nog te doen.