In een YouTube-filmpje vertelt Alan Glustoff, een kaasboer, over het proces om kaas oud te laten worden, waardoor de textuur en de smaak van kaas beter worden. Voordat de kaas naar de markt gebracht wordt, ligt een blok kaas tussen de zes en de twaalf maanden op een plank in een ondergrondse ruimte. In die vochtige omgeving wordt de kaas zorgvuldig verzorgd. ‘We doen ons best om de omgeving optimaal te maken (. . .) om het beste uit de kaas te halen,’ legt Glustoff uit.

Glustoffs passie om het beste uit de kaas te halen doet me denken aan Gods passie om ‘het beste uit ons te halen’, zijn kinderen, zodat we vrucht dragen en volwassen worden. In Efeziërs 4 vertelt Paulus over de mensen die bij dit proces betrokken zijn: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren (vs. 11). Mensen met dergelijke gaven dragen eraan bij dat je als gelovige groeit en toegerust wordt voor je dienst aan de Heer (vs. 12). Het doel is dat we ‘allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus’ (vs. 13).

Geestelijke groei komt tot stand door de kracht van de Heilige Geest, wanneer wij ons geven aan dit rijpingsproces. Als we de leiding volgen van de mensen die Hij op onze weg plaatst, zijn we des te beter in staat om te dienen en te gaan waar Hij ons heen zendt.