Openbaring 1

Van kunstenaar Doug Merkeys hand is een schitterend beeld genaamd Ruthless Trust. Dit stelt een bronzen figuur voor die zich in wanhoop vastklampt aan een kruis van walnoot hout. Hij vermeldt erbij: ‘Het is een heel eenvoudige uiting van een doorlopende, passende houding in ons leven, van totale, vrije intimiteit met en afhankelijkheid van Christus en het evangelie.’

Dat is het soort vertrouwen dat je ook ziet in wat de vrouw zonder naam in Marcus 5:25-34 doet en zegt. Twaalf jaar lang al heeft haar leven volledig in puin gelegen (vs. 25). ‘Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad’ (vs. 26). Maar toen ze over Jezus hoorde, wurmde ze zich door de menigte naar Hem toe, raakte Hem aan en was ‘voorgoed van de kwaal genezen’ (vs. 27-29).

Ben jij een het eind gekomen van je Latijn? Heb je alles gedaan wat je kunt, alles ingezet wat je had? Mensen die in angst en bezorgdheid zitten, of die hopeloos en verloren zijn of in de ellende zitten, hoeven niet te wanhopen. Nog altijd reageert Jezus op wanhopig geloof, het soort geloof dat te zien is bij deze lijdende vrouw in het beeld van Merkey. Geloof dat ook uitgedrukt wordt in een lied vaan de dichter Charles Wesley: ‘Vader, ik strek mijn handen uit naar U; een andere helper ken ik niet.’ Ken je dat geloof nog niet zo? Vraag God om je te helpen op Hem te vertrouwen. Wesley sluit zijn gezang af met dit gebed: ‘Auteur van het geloof, tot U hef ik mijn vermoeide, verlangende ogen op. O mag ik dat geschenk ontvangen! Mijn ziel, zonder dat sterf je!’