In 2009 schoof Los Angeles County de regel aan de kant dat de onkosten van kinderen die in de gevangenis zaten door de familie betaald moesten worden. Alleen moesten families die nog een bedrag moesten betalen van voor de beleidswijziging hun schuld nog aflossen. In 2018 schrapte de county alle nog openstaande financiële verplichtingen.

Voor sommige gezinnen hielp deze kwijtschelding van openstaande schulden enorm in de worsteling om te overleven. Hun bezittingen hoefden niet langer verpand te worden, of salaris ingehouden te worden en daardoor konden ze hun gezin beter onderhouden. Het was om dit soort moeiten dat de Heer opriep om elk zevende jaar schulden kwijt te schelden (Deut. 15:2). Hij wilde niet dat mensen erdoor klem zouden blijven zitten.

Het was de Israëlieten verboden om rente te vragen wanneer ze aan volksgenoten geld leenden (Ex. 22:5). Leningen gaven ze dan ook niet om er beter van te worden, maar om de ander te helpen als die het moeilijk had, bijvoorbeeld door een slechte oogst. En om de zeven jaar werden schulden dus kwijtgescholden. Hierdoor was er minder sprake van armoede onder Gods volk (Deut. 15:4).

Tegenwoordig zijn volgelingen van Jezus niet aan dit soort wetten geboden. Maar daarom kan God je nog wel af en toe stimuleren om schulden van iemand die het moeilijk heeft kwijt te schelden zodat hij een nieuw begin kan maken als actief lid van de samenleving. Wie de ander genade en gulheid betoont, maakt God groot en geeft mensen hoop.