Een gulle vriendin van ons bood aan om op onze kinderen te passen, zodat mijn vrouw en ik samen ergens naartoe konden gaan. ‘Zoek iets leuks uit om te doen!’ adviseerde ze. Omdat we nogal praktisch ingesteld zijn, besloten we om samen naar een grote supermarkt te gaan. Toen we met de armen vol boodschappentassen terugkwamen, vroeg ze waarom we niet iets speciaals gedaan hadden. We zeiden dat ergens naartoe gaan niet zozeer bijzonder wordt door wat je doet, maar door met wie je bent.

Een van de weinige boeken in de Bijbel waarin je niet leest dat God iets speciaals doet of zegt, is Ruth. Het lijkt een heel gewoon verhaal. Er zijn mensen die het lezen als een ontroerend maar hoofdzakelijk menselijk drama over twee mensen die samen wat krijgen.

In feite gebeurt er evenwel iets heel bijzonders. In het laatste hoofdstuk lees je dat het huwelijk van Ruth en Boaz uitloopt op de geboorte van een zoon. Dat is Obed, de grootvader van David (4:17). En zoals je in Matteüs 1:1 leest, wordt uit Davids familie Jezus geboren. Dankzij Jezus wordt dit gewone verhaal van Ruth en Boaz een bijzonder verhaal over Gods grote reddingsplan voor de wereld. In dat verhaal zie je hoe God te werk gegaan.

Vaak kijken we ook zo naar ons eigen leven, als een heel gewoon verhaal zonder bijzonder doel. Maar als we ons eigen leven bekijken door het verhaal van Christus heen, dan krijgen in Hem de meest gewone situaties en relaties een speciale betekenis.