De bediening van Tom en Mark is om levens te verfrissen. Dat zie je duidelijk in de video die ze delen van een groep geklede kinderen die lachen en dansen in het verfrissende water van een open douche. Dat was de eerste die ze aangelegd hadden. De twee mannen werken samen met inheemse kerken, waarmee ze in Haiti infiltratiesystemen aanleggen op waterbronnen. Daardoor wordt het leven van de mensen gemakkelijker en leven ze langer, en voorkomen ze dat het water door allerlei ziekten wordt besmet. Schoon drinkwater geeft de mensen hoop voor de toekomst.

Jezus had het in Johannes 4 over ‘levend water’ toen Hij over een soortgelijk idee sprak van een doorgaande bron van verfrissing. Vermoeid en dorstig vroeg Hij een Samaritaanse vrouw om een beetje water (vs. 4-8). Deze vraag was aanleiding voor een gesprek waarin Jezus de vrouw ‘levend water’ aanbood (vs. 9-15), water dat tot een bron van leven en hoop in een mens zou worden als ‘bron in hem waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft’ (vs. 14).

Later in Johannes ontdekken we wat dit levende water is, wanneer Jezus zegt: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken’. Bij ieder die in Hem geloofde zouden ‘rivieren van levend water uit het hart stromen’. Johannes licht toe: ‘Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen’ (Joh. 7:37-39).

Door de Geest zijn de gelovigen één met Christus en kunnen ze beschikken over een grenzeloze kracht, hoop en vreugde die alleen in God te vinden zijn. Als levend water woont de Geest in de gelovigen en vernieuwt en verfrist Hij hen.