‘Mislukken is onmogelijk!’ Deze woorden kwamen uit de mond van Susan B. Antony (1820-1906), een bekend voorvechtster van vrouwenrechten in de VS. Ze had te maken met doorlopende kritiek en werd gearresteerd en veroordeeld omdat ze illegaal gestemd had. Maar Anthony had gezworen de strijd voor het vrouwenstemrecht nooit op te geven, want ze streed voor een rechtvaardige zaak. Hoewel ze dat zelf niet meer meegemaakt heeft, bleek ze inderdaad voor een goede zaak te strijden. In 1920 werd het negentiende amendement op de grondwet aangenomen en kregen vrouwen stemrecht.

Mislukken was ook voor Nehemia geen optie, met name omdat hij een Machtige Helper had: God. Nadat hij Hem gevraagd had om zijn zaak te zegenen (namelijk om de muur van Jeruzalem weer op te bouwen), werkten Nehemia en de anderen die uit hun ballingschap in Babylon waren teruggekeerd er hard aan om hun opdracht te realiseren. De muur was nodig om het volk veilig te bewaren voor hun vijanden. Toch kwam er veel verzet in de vorm van bedreigingen en misleidingen. Nehemia weigerde om zich door het verzet van de wijs te laten brengen. Hij liet de mensen die het werk wilden dwarsbomen weten: ‘Ik heb belangrijk werk te doen’ (Neh. 6:3). Hij sprak een gebed uit om hulp en uiteindelijk was het werk van (vs. 15).

God gaf Nehemia de kracht om vol te houden ondanks de tegenstand. Is er een taak waarvan jij in de verleiding bent om die op te geven? Vraag God om je te geven wat je nodig hebt om door te zetten.