Herinner jij je de ‘Tickle Me Elmo’ of de ‘Furby’? Dit zijn zomaar twee van de populairste kerstcadeautjes aller tijden. Op diezelfde lijst staan ook spelletjes als Monopoly, de Nintendo Game Boy en de Wii.

We houden allemaal wel van kerstcadeautjes, maar er kan niets op tegen Gods heerlijke, allereerste geschenk. Het geschenk dat kwam in de vorm van een baby, geboren in een voerbak in Bethlehem (Luc. 2:7).

Ondanks zijn nederige geboorte werd de komst van het Kind aangekondigd door een engel, die zei: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer’ (vs. 10-11). Na dit geweldige nieuws verscheen er een ‘groot hemels leger dat God prees met de woorden: “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft” (vs. 13-14).

Geniet ook deze Kerst weer van de cadeautjes, maar verlies ook nooit de reden uit het oog waarom je geeft: de spectaculaire gunst van God over zijn schepping, die uitgekristalliseerd is in het geschenk van zijn eigen Zoon om ons van de zonde te redden. Wij geven omdat Hij zich gegeven heeft. Laten we Hem in dankbaarheid aanbidden.