Toen hij voor het eerst bij de BBC kwam werken, viel aan Paul Arnold de taak toe om ‘loopgeluiden’ te maken voor drama’s op de radio. Terwijl de acteurs tijdens een loopscène van het script lazen, maakte Paul als stage-manager de bijbehorende loopgeluiden met zijn voeten. Daarbij paste hij er goed op om niet door de stem en de gesproken regels van de acteur heen te lopen. Het geheim. legde hij uit, was om te over te geven aan de acteur in het verhaal ‘zodat je met elkaar samenwerkt’.

Een soort goddelijke versie van een dergelijke samenwerking kom je in Psalm 119 tegen. In die psalm gaat het over het leven volgens de voorschriften van Gods Woord. ‘Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER,’ staat er in het openingsvers. Zo door God geleid en zijn aanwijzingen opvolgend, kun je zuiver blijven (vs. 9), spot te boven komen (vs. 23) en aan hebzucht ontsnappen (vs. 36). Hij geeft je het vermogen om zonde te weerstaan (vs. 61), godvrezende vrienden te vinden (vs. 63) en te leven in vreugde (v. 111).

Theoloog Charles Bridges merkt op bij vers 133: ‘Telkens wanneer ik dus de wereld instap, vraag ik dus: is dit bevolen in Gods woord, dat Christus als mijn volmaakte voorbeeld laat zien?’

Wie zo leeft laat Jezus aan de wereld zien. Mag Hij ons helpen om zo dicht bij Hem te leven, dat de mensen onze grote Voorganger, Vriend en Redder zien!