‘Kinderen moeten de ruimte krijgen om overal waar ze willen [in de tuin] zaad uit te strooien en maar te zien wat er opkomt,’ stelde Rebecca Lemos-Otero voor, oprichters van City Blossoms. Dit is niet echt een voorbeeld van zorgvuldig tuinieren, maar laat wel iets zien van het feit dat elk zaadje het in zich heeft om leven voort te brengen. Sinds 2004 timmert City Blossoms aan de weg om tuinen aan te leggen voor scholen en in wijken waar mensen het niet breed hebben. De kinderen leren een en ander over voeding en krijgen vaardigheden door te tuinieren. Rebecca zegt: ‘Een levende, groene ruimte in een stedelijk gebied (. . .) biedt kinderen de mogelijkheid om buiten iets te doen dat productief en mooi is.’

Jezus vertelt een verhaal over het uitstrooien van zaad dat het vermogen had ‘honderdvoudig vrucht’ voort te brengen van ‘toen het was opgeschoten’ (Luc. 8:8). Dat zaad was Gods blijde boodschap die in ‘goede aarde’ gezaaid was, wat hij uitlegt als mensen ‘die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen’ (vs. 15).

De enige manier om vrucht te dragen, zegt Jezus, is om met Hem verbonden te blijven (Joh. 15:4). Als we leren van Jezus en ons aan Hem vastklampen, dan brengt de Geest in ons zijn vrucht voort van ‘liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Gal. 5:22-23). Hij gebruikt wat Hij in ons voortbrengt om er voor anderen te zijn, die dan kunnen veranderen en hun eigen vrucht voortbrengen. Wat een prachtig leven!