Afscheid nemen is vaak niet gemakkelijk. Dag geldt voor familie en vrienden, voor een vertrouwde plek, een baan of een soort werk.

In Lucas 9:57-62 laat de Heer zien wat het kost om volgeling van Hem te zijn. Iemand die Hem wil gaan, zegt tegen Jezus: ‘Ik zal u volgen, Heer, sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten,’ waarop Jezus antwoordt: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God’ (vers 61-62). Vraagt Hij van zijn volgelingen dat ze van afscheid nemen van alles en van elke relatie die waardevol geacht wordt?

Het Chinese woord voor ‘tot ziens’ bestaat uit twee karakter die letterlijk ‘ik zie je weer (of opnieuw)’ betekenen. Als je leerling van Jezus wordt kan het soms betekenen dat anderen je verwerpen, maar het betekent niet dat je afscheid moet nemen van mensen in de zin dat je al je vroegere relaties achter je moet laten. Afscheid nemen betekent dat God wil dat je Hem volgt op de manier zoals Hij dat wil: met heel je hart. Dan zullen we de mensen die ons na staan weer zien, maar dan vanuit het juiste perspectief.

God wil je het beste geven, maar dan moet je Hem wel op de eerste plek zetten.