Als vijftienjarige werd Wilson Bentley bijzonder geboeid door de complexe pracht van sneeuwvlokken. Gefascineerd bekeek hij ze door een oude microscoop die hij van zijn moeder gekregen had en maakte honderden tekeningen van hun opvallende ontwerpen, maar ze smolten te snel om alle details goed te kunnen vangen. Een jaar of wat later (het was toen 1885) kreeg hij een idee. Hij maakte een balgcamera aan de microscoop vast en na vele pogingen lukte het hem om zijn eerste foto van een sneeuwvlok te maken. Daarna zou Bentley nog zo’n 5000 sneeuwvlokken op de foto zetten, waarvan elk een eigen, unieke vorm had. Hij omschreef ze als ‘kleine wondertjes van schoonheid’ en ‘ijsbloemen’.

Geen twee sneeuwvlokken zijn hetzelfde, maar ze komen allemaal wel uit dezelfde bron. Zo is het ook met de volgelingen van Jezus. We komen allemaal van dezelfde Schepper en Verlosser, maar niemand is hetzelfde. God heeft het zo bedacht dat Hij een enorme diversiteit aan mensen tot één geheel samenbrengt. Ieder van ons heeft zijn eigen gaven van Hem gekregen. Als hij de verscheidenheid aan gaven die de gelovigen gekregen hebben beschrijft, zegt Paulus: ‘Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt’ (1 Kor. 12:4-6).

Dank God voor de unieke bijdrage die u kunt bieden wanneer u erop gericht bent om anderen te dienen en te helpen.