Voordat Stig Kernell overleed vertelde hij aan de uitvaartmaatschappij dat hij gen standaard overlijdensadvertentie wilde. In plaats daarvan verzocht hij hun om slechts drie woorden aan zijn heengaan te wijden: ‘Ik ben dood.’ Toen Kernell op 92-jarige leeftijd overleed, gebeurde het precies zoals hij wenste. De vrijpostigheid en eenvoud van zijn ongebruikelijke stervensbericht trok de aandacht van kranten van over heel de wereld. Ironisch genoeg kreeg zijn dood dankzij de internationale nieuwsgierigheid naar de man met het overlijdensbericht dat uit slechts drie woorden bestond, juist veel meer aandacht dan zijn bedoeling was geweest.

Toen Jezus gekruisigd werd, had zijn overlijdensbericht ook uit deze drie woorden kunnen bestaan: ‘Hij is dood.’ Maar na drie dagen zou Hij zeker opnieuw de krant gehaald hebben in een artikel met de kop: ‘Hij is opgestaan!’ Een groot deel van het Nieuwe Testament is gewijd aan de verkondiging en verklaring van de gevolgen van de opstanding van onze Heer. ‘Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? [. . .] Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad’ (Rom. 8:34-37).

Het summiere overlijdensbericht ‘Hij is dood’ is in Jezus’ geval veranderd in een eeuwig loflied voor onze Heiland. Hij is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!