James Oglethorpe (1696-1785) was generaal in het Britse leger en parlementslid, en had een visioen voor een geweldige stad. Zijn opdracht was om de staat Georgia in Noord-Amerika van de grond te krijgen, en hij ontwierp een plan voor de stad Savannah om zijn ideeën vorm te geven. De kern van zijn plan bestond uit een reeks pleinen met veel groen en ruimte voor kerken en winkels, waarbij de tussenruimte met woonhuizen gevuld kon worden. Het visionaire denken van Oglethorpe is vandaag nog zichtbaar in de vorm van een prachtige, goed georganiseerd stad die als een juweelt van het zuiden van de VS gezien wordt.

In Openbaring 21 kreeg Johannes ook een visioen van een stad, maar wel een heel andere: het Nieuwe Jeruzalem. Wat hij over deze stad te vertellen had ging minder over het ontwerp en meer over het karakter van degene die daar woonde. Bij zijn beschrijving van ons eeuwige thuis schreef Johannes: ‘Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: “Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen”’ (vers 3). Vanwege degene die daar zou wonen (God zelf) zou deze stad ook bekend worden om wat er juist ontbrak. Met een citaat uit Jesaja 25:8 schreef Johannes: ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn . . .’ (vers 4).

Geen dood meer! En ook ‘geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn’! Al ons verdriet zal plaatsmaken voor de heerlijke, heel-makende aanwezigheid van de God van het heelal. Dat is het thuis dat Jezus klaarmaakt voor iedereen die voor vergeving naar Hem toekomt.