Ik werd getroffen door een uitdrukking die ik in een hedendaagse bijbelvertaling tegenkwam. Toen ik op de uitdrukking ‘our way of life’ (onze manier van leven) googelde om de tekst te vinden, kwamen er veel resultaten die te maken hadden met dingen waarvan de mensen vonden dat ze een bedreiging vormen voor de manier van leven die ze verwachtten. Veel voorkomende gevaren die genoemd werden waren klimaatverandering, terrorisme en regeringsbeleid.

Wat is eigenlijk onze manier van leven, als we Jezus volgen? vroeg ik me af. Gaat het daarbij om wat ons een comfortabel of veilig gevoel geeft, wat ons gelukkig en blij maakt, of is er nog iets meer?

Paulus herinnerde de christenen in Efeze aan de opmerkelijke manier waarop God hun leven veranderd had. ‘Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered’ (Ef. 2:4-5). Het gevolg is dat we ‘in Christus Jezus geschapen [zijn] om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt’ (vers 10), oftewel voor ‘the way of life’ waartoe God ons voorbestemd heeft, zoals het in andere vertalingen staat.

Goede daden doen, anderen helpen, geven, liefhebben, dienen in de naam van Jezus: dat alles dient onze manier van leven te stempelen. Voor een gelovige zijn dat geen bijkomende opties voor hobbyisten, maar is dat de reden dat God ons het nieuwe leven in Christus gegeven heeft.

In een wereld die verandert roept God ons en geeft Hij ons de kracht om een leven na te streven waarmee we er voor anderen zijn en Hem eer brengen.