Liggen de beste jaren van uw leven achter je, of liggen ze nog voor je? Je kijk op het leven en het antwoord dat je op die vraag geeft kan met de tijd variëren. Als je jong bent dan kijk je vooruit en wil je graag volwassen zijn. Als je al wat ouder bent dan kun je terugverlangen naar hoe het vroeger was en zou je best wel weer jong willen zijn. Maar als je met God door het leven gaat dan moet het beste nog komen, hoe oud je ook bent!

In de loop van zijn lange leven was Mozes getuige geweest van de geweldige dingen die God gedaan had, waarvan er vele plaatsvonden toen hij al lang geen jongeman meer was. Hij was 80 toen hij de confrontatie met de farao aanging en meemaakte hoe God op wonderbaarlijke wijze zijn volk uit de slavernij bevrijdde (Ex. 3-13). Mozes had gezien hoe de Rode Zee spleet, het manna uit de hemel viel. Hij had zelfs persoonlijk met God gesproken (14:21; 16:4; 33:11).

Zijn hele leven had Mozes vol verwachting geleefd en uitgezien naar wat God zou doen (Heb. 11:24-27). Toen hij zijn laatste jaar op deze aarde leefde was hij 120 jaar oud, en zelfs toen begreep hij dat zijn leven met God nog maar net begonnen was en dat Gods grootheid en liefde nooit een einde zouden kennen.

Hoe oud je ook bent, ‘God is een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig’ (Deut. 33:27). Elke dag weer draagt Hij je trouw, en dat zal nooit ophouden.