Probeer je eens een wereld zonder wind voor te stellen. Het wateroppervlak van meren zou volkomen kalm zijn. Gevallen bladeren zouden recht naar beneden vallen in plaats van over straat geblazen te worden. Maar wie zou verwachten dat bomen zomaar zouden omvallen als er geen wind was? Toch is dat precies wat er gebeurd is in een grote glazen koepel die midden in de woestijn van Arizona staat. Bomen die in de enorme windloze halve bol genaamd Biosphere 2 geplant waren, groeiden sneller dan normaal, totdat ze opeens onder hun eigen gewicht neerstortten. De onderzoekers die aan het project meewerken wisten uiteindelijk met een verklaring te komen. Die bomen hadden de wind nodig om sterk te worden.

Jezus liet zijn leerlingen zware winden meemaken om hun geloof te versterken (Marcus 4:36-41). Tijdens een nachtelijke oversteek over bekende wateren bleek een plotseling opstekende storm zelfs voor ervaren vissers te veel van het goede. Wind en golven teisterden hun bootje, terwijl een uitgeputte Jezus in de boeg lag te slapen. In paniek maakten ze Hem wakker. Kon het hun Rabbi dan niets schelen dat ze zouden sterven? Waar was Hij mee bezig? Daar kwamen ze al snel achter. Jezus zei tegen de wind en de zee dat ze rustig moesten worden, en aan zijn vrienden vroeg Hij waarom ze nog steeds niet echt in Hem geloofden.

Als de wind niet was opgestoken, dan zouden deze discipelen nooit die vraag gesteld hebben: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? (Mar. 4:41).