Slagen en toch falen het verhaal van Jona

Er is veel geschreven over de vraag waar succes van afhangt. Succes en mislukking kunnen echter door verschillende mensen op verschillende manieren worden gedefinieerd. Is er een objectieve maatstaf voor slagen en falen? Winnen we of verliezen we, als datgene wat we presteren ons meer kost dan we ons kunnen veroorloven?

In dit boekje gaat Bill Crowder, hoofd van de afdeling kerkelijke bediening bij RBC, dieper op dit onderwerp in door het leven van de oudtestamentische profeet Jona te bestuderen: een man die zelf heeft ondervonden en ons laat zien wat het betekent om te slagen en toch te falen.

PDF

By submitting your comment, you agree to comply with the Comment Guidelines

You must be logged in to post a journal.