Privacy Beleid

Ingaand op 1 january  2015

ODB Ministries (“ODB”, “we”, of “ons/onze”) vindt de privacy van de bezoekers van onze website belangrijk. We hebben deze beleidsverklaring op dat gebied opgesteld om te laten welke informatie we via onze websites en mobiele toepassingen (tezamen onze “Site”) verzamelen, en hoe we deze informatie bijeenkrijgen, gebruiken en verspreiden. Deze privacy-verklaring is van toepassing op alle geledingen van ODB.

PRIVACY VERKLARING

Informatie die op de Site verzameld wordt, zal volgens de volgende richtlijnen gebruikt worden:

 1. Beleid voor persoonlijke informatie.ODB houdt zich aan een strikt organisatie-breed beleid, dat inhoudt dat we uw privé-informatie nooit ofte nimmer zullen verkopen, verhuren of op enige andere wijze doorgeven aan derde personen of organisaties, ongeacht of die commercieel of non-profit zijn. De enige uitzondering is wanneer de wet dat eist, of voor de bescherming van de rechten, bezittingen of veiligheid van ODB, onze gebruikers of anderen. Alle informatie die aan een persoon gekoppeld kan worden (naam, adres, telefoonnummers en/of e-mailadressen) die u aan ons doorgeeft wordt enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor u het gegeven hebt.

 

 1. Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie. Afhankelijk van de wijze waarop u de Site gebruikt kunnen we u vragen om persoonlijke informatie (informatie die aan u als persoon gekoppeld kan worden) aan ons door te geven. De keus om welke persoonlijke informatie dan ook met ons te delen is en blijft aan u, hoewel u tot bepaalde onderdelen van de Site geen toegang kunt krijgen als u geen persoonlijke informatie aan ons doorgeeft. Persoonlijke informatie omvat alle informatie die aan u gekoppeld kan worden, of die gebruikt kan worden om uw identiteit vast te stellen, uw verblijfplaats vast te stellen of met u in contact te treden. Enkele voorbeelden van momenten waarop we u om persoonlijke informatie kunnen vragen zijn:
  1. Wanneer u een ODB-account aanmaakt. Wanneer u een account aanmaakt vragen we van u om uw e-mailadres en uw postadres. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om bepaalde informatie die u van belang acht door te geven. Daardoor kunnen we u updates toesturen, en met u in contact treden voor aankondigingen, systeem-updates, nieuwe producten van onze organsatie, aanbiedingen en andere informatie.
  2. Contact met ons opnemen. Op diverse plekken op de Site kunt u formulieren aantreffen om met ons in contact te treden, waardoor u direct vragen, opmerkingen of verzoeken aan ons kwijt kan. Deze informatie wordt gebruikt om uw vragen, opmerkingen en verzoeken te beantwoorden. Ook kunnen we uw opmerkingen opslaan om onze Site en programma’s te verbeteren, of om de informatie te verwerken, waarna deze vernietigd wordt..
  3. E-mailregistratie. U hebt de mogelijkheid om geregeld e-mails van ODB te ontvangen. Wanneer u zich inschrijft voor e-mails, dan kunnen we van u vragen om persoonlijke informatie aan ons door te geven (zoals e-mailadres, naam, land en voorkeuren). Informatie die op deze wijze tot ons komt kan gebruikt worden om u e-mails toe te sturen, uw ervaring te labelen en ons aanbod te verbeteren of te vergroten. We sturen alleen e-mails naar gebruikers die ervoor gekozen hebben om onze mailings te ontvangen. Wanneer u voor e-mails bent aangemeld, maar u niet langer op de verzendlijst wenst te staan, dan kunt u zich op elk gewenst moment afmelden via de knop ‘Afmelden’ in de e-mail.
  4. Mobiele apps. We bieden u diverse apps voor uw mobiele apparaten, inclusief telefoons en tablets. Wanneer u volledige toegang tot alle onderdelen van de applicaties (waaronder de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen, een dagboek bij te houden en bladwijzers te creëren) wilt krijgen, dan dient u een account aan te maken.
 2. Logfiles en cookies.Wanneer u op het internet inlogt, wijst uw provider uw computer automatisch een IP-adres toe. Webservers identificeren uw computer aan de hand van dit IP-adres, en wij gebruiken uw IP-adres om voorkomende problemen met onze servers te analyseren, om onze Site te beheren en om voortdurend de materialen die op onze Site beschikbaar zijn te verbeteren.
 3. Verzamelde information.Op verschillende manieren kunnen we op onze Site informatie bij u inwinnen. Een van de doelen om persoonlijke informatie op te vragen is dat we u een efficiënte, zinvolle en op maat gesneden ervaring willen bieden. ODB kan persoonlijke informatie inwinnen van iedereen die producten afneemt die aangeboden worden in verband met ODB.org, ODB Ministries of een van de publicatie-afdelingen van deze organisaties. De persoonlijke informatie waarvan u ervoor kiest om die aan ODB door te geven kan gebruikt worden om (a) producten en diensten te leveren; (b) activiteiten van bezoekers en gebruikers te monitoren en te analyseren; (c) de producten en diensten die geboden worden te promoten en te ondersteunen; (d) bij te dragen aan de planning van de toekomstige ontwikkeling van de Site en de geboden producten en diensten; en (e) kennis te vergaren en op te slaan over de gebruikers en klanten van onze website. Om de producten en/of diensten waar u om gevraagd hebt te kunnen leveren, kan het nodig zijn dat wij uw persoonlijke informatie doorgeven aan een van de kantoren of dochterorganisaties in ons wereldwijde netwerk.
  1. We zijn overeenkomsten aangegaan met betrouwbare tussenpersonen en zakenpartners die ondersteunende diensten en apparatuur leveren die ODB en de dochterondernemingen nodig hebben om hun producten en diensten te kunnen leveren. Met deze betrouwbare tussenpersonen en zakenpartners kunnen we gegevens delen. Als u bijvoorbeeld een van onze producten afneemt, zal de informatie die u verschaft door een tussenpersoon verzameld worden, en de informatie van uw creditcard zal aan onze creditcard-processor doorgegeven worden zodat uw aanschaf afgerond kan worden. Geeft u alstublieft geen informatie door waarvan u niet wilt dat deze op deze wijze gedeeld wordt.
  2. We verzamelen anonieme publieksgegevens van derden (zoals leeftijd, geslacht en interesses) via Google Analytics. Deze informatie gebruiken we om de Site te verbeteren en meer op maat te maken. We kunnen deze informatie ook gebruiken om mogelijkheden vast te stellen om de content beter op het publiek af te stemmen.
  3. Bij gelegenheid kunnen we door middel van enquêtes onze gebruikers om feedback vragen. Deze informatie zal alleen door ons gebruikt worden om onze producten en diensten te verbeteren.
  4. We kunnen contact met u opnemen om uw persoonlijke gegevens actueel te houden, zodat u op de hoogte kunt blijven van extra producten of diensten.
  5. ODB en DHP zijn non-profitorganisaties die door middel van giften van trouwe vrienden en leden ondersteund worden. We sturen geen directe verzoeken om giften aan onze contacten of aan personen op onze mailing-lijsten. We behouden ons wel het recht voor om in de toekomst dit giften-beleid te wijzigen wanneer het bestuur van ODB daarom zou vragen.

 

 1. De bescherming van uw privacy en informatie heeft voor ODB de hoogste prioriteit. We maken gebruik van middelen die commercieel redelijk zijn om de integriteit van de Site en de vertrouwelijkheid van de door ons verzamelde informatie te beschermen. Onze medewerkers en gemachtigde vrijwilligers zijn zich bewust van ons privacy- en veiligheidsbeleid, en uw informatie is alleen toegankelijk voor medewerkers en gemachtigde vrijwilligers die het nodig hebben om hun werk te kunnen doen. We kunnen echter geen absolute veiligheid bieden tegen, en zijn niet aansprakelijk voor inbreuken op het vertrouwen die te wijten zijn aan systeemfouten of niet-geautoriseerde toegang van derden.

 

 1. De Site is bedoeld voor gebruikers van 18 jaar en ouder. Als u nog geen 18 jaar of ouder bent, verzoeken wij u geen informatie aan ons door te geven.

 

 1. Updaten gebruikersinformatie. Op verzoek kan binnen redelijke grenzen toegang tot persoonlijke informatie gegeven worden, binnen 60 dagen na het verzoek en zonder kosten voor de gebruiker. Als toegang niet binnen deze periode gegeven kan worden, dan zullen we de gebruiker een datum geven waarop de informatie geleverd zal worden. Als toegang om de een of andere reden geweigerd wordt, zullen wij de gebruiker een verklaring van die reden verschaffen.

 

 1. De Site kan links naar andere websites bevatten die niet in bezit van ODB zijn of door ODB beheerd worden. Een dergelijke link betekent niet automatisch dat we het beleid van de andere websites op het gebied van gebruikers-privacy onderschrijven. We moedigen u aan om op elke website die u bezoekt kennis te nemen van de desbetreffende privacy-verklaring.

 

 1. Prikborden en forums.Alle informatie die op een prikbord of forum of dergelijke op de Site geplaatst worden, krijgen de status van openbare informatie. De gezichtspunten die in deze commentaren geuit worden zijn alleen die van de betreffende persoon die ze geplaatst heeft; ze worden niet automatisch door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet de overtuigingen of opinie van ODB. ODB is niet verantwoordelijk voor onacceptabel taalgebruik of onacceptabele discussie-onderwerpen, maar we zullen er alles aan doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat deze terreinen gemonitord worden, en dat passende onderwerpen besproken worden.

 

 1. Updates van deze beleidsverklaring. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment deze beleidsverklaring te actualiseren. Wijzigingen zullen op deze Site worden weergegeven, met een ingangsdatum van de betreffende wijziging. We raden u aan om geregeld onze Site bij te houden om van het vigerende beleid op de hoogte te zijn.

 

 1. Met het gebruik van de Site geeft de gebruiker aan in te stemmen met dit privacy-beleid, en met elke update die in het vervolg toegepast wordt. Als u vragen of klachten over het gebruik van gegevens of over deze verklaring in het algemeen hebt, kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier op de Site, of door naar het volgende adres te schrijven:

Our Daily Bread Ministries
3000 Kraft Ave. SE
Grand Rapids, MI 49512

 1. ODB gebruiksbepalingen en -voorwaarden
 2. Op ieder verschil van mening over het privacy-beleid van ODB zijn de voorwaarden en bepalingen van deze Beleidsverklaring van toepassing, evenals die uiteengezet in de Bepalingen en Voorwaarden voor het gebruik van de website van Ons Dagelijks Brood Ministries.

b.Jurisdictie. DEZE VOORWAARDEN ZULLEN WORDEN BEPAALD EN UITGELEGD VOLGENS DE WETTEN VAN DE STAAT MICHIGAN, ONGEACHT CONFLICTEN OVER DE WETSBEGINSELEN. ZOWEL ODB ALS DE GEBRUIKER STEMT ERMEE IN DAT IEDER GESCHIL OF IEDERE PROCESVOERING IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN EN ELKE ZAAK DIE MET DE UITVOERING DAARVAN OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN INFORMATIE VERBAND HOUDT, ONDERWORPEN ZIJN AAN JURISDICTIE VAN, EN VOORGELEGD WORDEN AAN, DE STAAT MICHIGAN EN DE FEDERALE GERECHTSHOVEN ALDAAR. GEBRUIK VAN DE SITE IS NIET TOEGESTAAN IN EEN JURISDICTIE WAAR DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN GEEN RECHTSGELDIGHEID HEBBEN, INCLUSIEF DEZE PARAGRAAF, ZONDER BEPERKINGEN.

 

 

Laatste update: 1 january 2015