Privacy Beleid

Dit beleid is het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Wie wij zijn

Ons Dagelijks Brood Ministries is een wereldwijde organisatie die als missie heeft om de levens veranderende wijsheid van de Bijbel voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk te maken.

Definities

We hebben verschillende website en mobiele applicaties. In dit beleid gebruiken we termen die gemakkelijk te begrijpen zijn. Als we het bijvoorbeeld over ‘onze websites’ hebben, dan bedoelen we:

Deze website van Ons Dagelijks Brood Ministries

 • onsdagelijksbrood.org

Deze mobiele applicaties van Ons Dagelijks Brood Ministries

 • Ons Dagelijks Brood / Our Daily Bread

Deze applicaties van Ons Dagelijks Brood Ministries op andere platforms

 

Wanneer het hier over ‘ODB’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ hebben, bedoelen we de websites waarvan Ons Dagelijks Brood Ministries eigenaar is en die door ons onderhouden worden. Deze websites zijn te gebruiken door al dan niet geregistreerde gebruikers, die we als ‘bezoekers’ aanduiden.

Uw overeenkomst

Lees dit document zorgvuldig door, want hierin wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en delen. Als u ervoor kiest onze websites te gebruiken, dan stemt u in met dit verzamelen en gebruik van gegevens in overeenstemming met dit beleid. De persoonlijke gegevens die we verzamelen worden gebruikt voor het gebruik en de verbetering van onze websites, alsook om de Bijbel begrijpelijk en toegankelijk te maken. We verkopen, verhuren of delen geen informatie over u, naast wat er in de privacy-beleid omschreven is.

Informatie die we verzamelen en hoe we dat doen

Als u onze websites gebruikt en gebruik wilt maken van bepaalde onderdelen ervan, zoals het schrijven van een dagboek of opmerking, dan dient u een account aan te maken. Als u ervoor kiest een account aan te maken, dan zult u bepaalde informatie moet leveren, zoals uw naam, e-mailadres en land.

Op onze websites verzamelen we op verschillende manier uw gegevens. Het doel dat we ermee hebben als we deze informatie verzamelen, is om u een ervaring te geven die efficiënt, zinvol en op uw persoonlijke voorkeuren afgestemd is. We kunnen persoonlijke gegevens inclusief een IP-adres, verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, een donatie of aankoop doet, of enige andere transactie waarvoor u een betaling doet aan ons of een van onze websites. Enkele voorbeelden van gevallen waarin we u om persoonlijke informatie kunnen vragen, zijn:

 1. Wanneer u op (een van) onze websites een account aanmaakt. Wanneer u een account aanmaakt, geeft u uw naam en e-mail- en/of postadres door; daarnaast kunt u ervoor kiezen om informatie over uw voorkeuren en interesses door te geven. Hierdoor kunnen we u updates toesturen, contact met u opnemen over aankondigingen, systeemupdates, nieuwe producten, aanbiedingen en andere informatie.
 2. Wanneer u een contactformulier gebruikt. We gebruiken contactformulieren op verschillende plaatsen op onze websites, die u in staat stellen om direct contact met ons op te nemen over vragen, opmerkingen of verzoeken die u hebt. Deze informatie wordt gebruikt om uw vragen, opmerkingen en verzoeken te beantwoorden.
 3. E-mailregistratie. Wanneer u onze websites bezoekt, hebt u de mogelijkheid om geregeld e-mails te ontvangen. Wanneer u zich hiervoor aanmeldt, kan u gevraagd worden om bepaalde gegevens door te geven zoals e-mailadres, naam, land en voorkeuren. Deze informatie wordt gebruikt om u e-mails te sturen, uw ervaring te personifiëren en wat wij bieden te verbeteren. We versturen alleen e-mails aan gebruikers die zich daarvoor aangemeld hebben. Als u zich in het verleden hiervoor aangemeld hebt, maar geen e-mails meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich op elk gewenst moment hiervoor afmelden door ‘Afmelden’ aan te klikken.
 4. Mobiele apps. We bieden diverse apps voor mobiele apparaten, zoals telefoons en tablets. Als u volledige toegang wenst tot alle onderdelen van de applicaties (zoals gebruikmaken van opmerkingen, bijhouden van een dagboek of gebruik van boekenleggers), dan dient u een account aan te maken.
 5. Enquêtes en onderzoeken. Van tijd tot tijd kunnen we u uitnodigen om deel te nemen aan een enquête of onderzoek. U bent niet verplicht hierop te reageren of deel te nemen, en kiest er altijd zelf voor welke informatie u deelt.
 6. Wedstrijden en cadeautjes. Van tijd tot tijd kunnen we u in de gelegenheid stellen om aan een wedstrijd mee te doen of bij cadeautjes betrokken te zijn. U bent niet verplicht hieraan deel te nemen, maar als u hiervoor kiest, dan dient u bepaalde informatie over uzelf door te geven, zoals naam, adres en e-mail.
 7. Website opmerkingen. Op onze websites moedigen we gezonde discussies binnen de community aan. U hoeft hier niet aan deel te nemen, en als u daar wel voor kiest, dan dient u bepaalde gegevens te leveren, zoals naan, e-mailadres en gebruikersnaam. Alle informatie die u plaatst op discussies of community-onderdelen van onze websites is zichtbaar voor iedereen die onze websites bezoekt.

Wanneer u persoonlijke informatie aan ons doorgeeft, dan gebruiken we die om producten of diensten te leveren, zoals de verzending van een bestelling, bezoekersactiviteiten te analyseren en te monitoren, u bekend te maken met mogelijkheden voor aanvullende content, diensten en dergelijke en als hulp om de toekomstige ontwikkeling van onze websites te plannen.

Om de door u gewenste producten of diensten te leveren, kunnen we deze informatie doorsturen naar een of meer van de kantoren of partners van Ons Dagelijks Brood Ministries.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen. Dit omvat informatie over bezochte pagina’s, de frequentie van uw bezoeken en uw surfgeschiedenis op onze websites. De meeste zoekmachines bieden de mogelijkheid om te weigeren cookies te accepteren en om cookies te verwijderen. De methode om dat te doen verschilt per zoekmachine en per versie. In ons cookie-beleid is gedetailleerde informatie te vinden.

Doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan anderen

Om ons in staat te stellen de onderdelen en functionaliteiten te leveren die nodig zijn om onze websites te runnen, werken we samen met verschillende derde partijen. Dit zijn enkele van deze bedrijven en waar we ze voor gebruiken:

 • Google Analytics: Algemene statistische gebruikersinformatie van onze websites zoals hoe lang u een bepaalde website bezoekt en waar u vandaan komt.
 • IBM Watson Campaign Automation: Om ons e-mailprogramma te beheren, bijvoorbeeld voor de verzending van dagelijkse Ons Dagelijks Brood-e-mails naar onze contacten op de e-mailverzendlijst.
 • WordPress: Beschrijft de ervaring van wat u ziet en waarmee u aan interactie doet op onze websites, bijvoorbeeld voor de opslag van informatie over de geregistreerde gebruikers van onze websites.
 • Magento: Beheer van financiële transacties, bijvoorbeeld wanneer u een donatie doet, voor het grootste deel van onze websites.
 • WooCommerce: Een ander hulpmiddel dat we op sommige van onze websites gebruiken om uw website-ervaring te beheren wanneer u een financiële transactie zoals een donatie aangaat.
 • CrazyEgg: Algemeen gebruik van statistische gegevens om te zien welke delen van een site het meest of juist niet gebruikt worden en onze websites beter bruikbaar te maken voor wie tijd met Gods Woord wil doorbrengen.
 • Unbounce: Hulpmiddel om websites te testen waarmee we verschillende ideeën tegelijkertijd kunnen testen om een zeker aantal van onze bezoekers te selecteren. Bijvoorbeeld als we bij een kleine groep bezoekers een knop in een bepaalde kleur willen testen om te zien hoe deze functioneert, voordat we hem bij voor alle bezoekers in gebruik nemen.

Uw toegang tot en controle over gegevens

U hebt het volste recht om persoonlijke informatie die we over u hebben in te zien of te verwijderen. Als u dit wenst te doen, dan helpen we u daar graag mee. Stuur een e-mail naar gdpr@odb.org.

Als u ervoor kiest om uw account op te zeggen, of wilt dat we (een deel van) uw persoonlijke gegevens aanpassen of verwijderen, dan kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (inclusief verzoeken voor de uitvoer van de wet), aan vereisten in de regelgeving te voldoen, conflicten op te lossen, de veiligheid te waarborgen, fraude en misbruik te voorkomen, uitvoering van onze voorwaarden af te dwingen of aan enig ander verzoek van u te voldoen (bijvoorbeeld om u af te melden voor verdere berichten of om een kopie van uw gegevens te krijgen).

Veiligheids- en technische zaken

We nemen de bescherming van uw privacy en uw gegevens uiterst serieus. We passen standaard veiligheidsgaranties uit het bedrijfsleven toe die er zijn om uw gegevens te beschermen. We doen er al het mogelijke aan om onze websites veilig te houden, daar de communicatie- en informatietechnologie voortdurend verandert en het gebruik van internet bepaalde inherente risico’s met zich meebrengt, al monitoren we geregeld om te zien of er mogelijk zwakke plekken of aanvallen zijn. Toch kunnen we er niet zeker van zijn en u niet garanderen dat de informatie die u via onze websites levert en die in onze systemen of elders wordt opgeslagen, absoluut veilig zijn voor ongeautoriseerde toegang van derden. Evenmin kunnen we er zeker van zijn of u garanderen dat dergelijke gegevens nooit toegankelijk gemaakt, onthuld, veranderd of vernietigd zullen worden door een enige inbreuk op onze fysieke, technische of bedrijfsmatige bescherming. We kunnen gebruikmaken van uw gegevens en communicatie als we menen dat dit noodzakelijk is om redenen van veiligheid of om mogelijke fraude of overtredingen te onderzoeken van de wet of dit privacy-beleid en/of pogingen om anderen schade te berokkenen.

Links naar andere websites

Sommige van onze websites kunnen links naar andere sites bevatten. Deze links bieden we als service aan u; als u op een van deze links klikt, wordt u naar de betreffende site doorgestuurd. Deze externe websites zijn niet ons eigendom en worden niet door ons beheerd. We raden u dringend aan om het privacy-beleid van de betreffende sites in te zien. We hebben geen goedkeuring verleend aan, zeggenschap over of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy-beleid of het beheer van externe sites of diensten. Als u besluit gebruik te maken van de links, dan doet u dat geheel op eigen risico.

De privacy van kinderen

Onze websites zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Als u geen 18 jaar of ouder bent, verzoeken we u om ons geen persoonlijke informatie te geven. We verzamelen geen persoonlijke, herleidbare informatie over personen onder de 18 jaar, voorzover dat ons bekend is. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie doorgegeven heeft, neemt u dan contact met ons op via gdpr@odb.org zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

Wijzigingen in dit beleid

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid. Van iedere wijziging stellen we u op de hoogte door het nieuwe privacy-beleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen gaan in zodra ze op deze pagina geplaatst zijn. We moedigen u aan om deze pagina te bezoeken om de actuele versie van het beleid in te zien.

Gebruiksvoorwaarden

Onze websites zijn geplaatst vanuit en worden beheerd in Michigan in de Verenigde Staten en uw gebruik van onze websites en dit privacy-beleid zijn onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten en de staat Michigan.

Als u van buiten de Verenigde Staten onze websites gebruikt, wees u er dan van bewust dat uw informatie in de Verenigde Staten verzameld, opgeslagen en verwerkt wordt, waar onze servers staan en onze gezamenlijke database beheerd wordt. Zowel in als buiten de Verenigde Staten verwerken we gegevens, waarbij we op wettelijk voorziene mechanieken vertrouwen om op een legale manier gegevens over landsgrenzen heen over te zetten.

Door gebruik van onze websites geeft u toestemming om uw informatie naar onze voorzieningen over te zetten, en naar derde partijen waarmee we de informatie delen zoals weergegeven in dit privacy-beleid.

Contact

Als u vragen of suggesties over ons privacy-beleid hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres Our Daily Bread Ministries, 3000 Kraft Ave. SE, Grand Rapids, MI 49512.

We gebruiken cookies voor een betere brows-ervaring. Door deze website te blijven gebruiken stemt u hiermee in. Hier vind u meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u ze kunt uitschakelen.