Geloofsverklaring

Samen te lezen met de historische Apostolische Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea.

  • Wij geloven dat de schriften van het Oude en Nieuwe Testament door God geïnspireerd zijn, dat ze in hun oorspronkelijke versie foutloos zijn, dat ze in Christus vervuld zijn en dat ze de openbaring bevatten van onze schepping, zondeval, verlossing en vernieuwing.
  • Wij geloven in één God, die bestaat in drie personen: Vader, Zoon en heilige Geest.
  • Wij geloven dat Jezus Christus volledig God en volledig mens is, de eniggeboren Zoon van God en de volmaakte openbaring van de Vader.
  • Wij geloven dat Jezus uit een maagd geboren is en zonder zonde was; wij geloven in zijn offerdood en lichamelijke opstanding, en dat Hij naar de Vader is gegaan en als overwinnaar zal terugkeren.
  • Wij geloven dat wij als gevolg van de zondeval verlossing van de zonde en de eeuwige dood nodig hebben. In zijn genade heeft God door Jezus deze verlossing bewerkstelligd; alleen door Hem is er verzoening voor ieder die berouw over zijn zonde heeft en zijn vertrouwen op Hem stelt.
  • Wij geloven dat wij door de heilige Geest van zonde overtuigd worden, door berouw en wedergeboorte van Gods gezin lid worden, steeds meer op Christus gaan lijken en groeien in vertrouwen op God en in liefde voor onze medemens.
  • Wij geloven in één kerk, die tot uiting komt in plaatselijke gemeenten als delen van Gods gezin, waar iedereen die in Christus is bij hoort, en die tezamen de opdracht hebben om alle volken tot volgelingen van Jezus te maken.
  • Wij geloven in de terugkeer van onze Heer, die zijn Koninkrijk volledig zal laten doorbreken, de levenden en de doden zal oordelen en vrede en vreugde in zijn schepping zal herstellen.
We gebruiken cookies voor een betere brows-ervaring. Door deze website te blijven gebruiken stemt u hiermee in. Hier vind u meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u ze kunt uitschakelen.