Onze missie

Onze missie is: de levens-veranderende wijsheid van de Bijbel voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk maken.

De relatie met Jezus Christus is de belangrijkste die er is. Dat geldt voor iedereen. Daarom is het onze bedoeling dat mensen van alle volken zullen weten wie Hij is, en een persoonlijke relatie met Hem krijgen. We willen alle mensen helpen om in hun geloof te groeien, meer op Jezus te gaan lijken en de waarheid van Gods Woord met anderen te delen.

We use cookies to offer you a better browsing experience, by continuing to use this site you agree to this. Find out more on how we use cookies and how to disable them.