Our Authors

View All
Monica Brands

Monica Brands

I recently graduated with my Master of Theological Studies degree in Church History from Calvin Seminary and am currently a Content Editor for Our Daily Journey. I'm passionate about the way in which the truth of the gospel enters and transforms broken spaces, and am especially interested in issues of the intersection of theology with issues surrounding trauma, social justice, abuse prevention and response, and mental illness.

Articles by Monica Brands

Mooie en verschrikkelijke dingen

Van angst kun je bevriezen. We kennen allemaal wel de nodige redenen waarom we wel eens bang zijn: alles wat ons in het verleden gekwetst heeft, alles wat dat zomaar weer kan doen. Daardoor zitten we soms vast; achteruit kun je niet, en je bent te bang om vooruit te gaan. Ik kan het niet, ik kan het gewoon niet. Ik ben niet slim genoeg, sterk genoeg of dapper genoeg om weer zulke pijn te dragen.

Voor je vrienden

In de roman Woeste Hoogten van Emily Brontë komt een twistzieke man voor die voortdurend met bijbelcitaten op de proppen komt om zijn medemensen te bekritiseren. In het boek wordt deze figuur omschreven als de ‘meest vermoeiende zelfgenoegzame farizeeër die ooit een Bijbel plunderde om zichzelf de beloften toe te eigenen en de vervloekingen naar zijn buren te slingeren’.

Een helende vloed

Ik heb altijd al gehouden van een flinke onweersbui. Wanneer we als kinderen een zware bui meemaakten (met veel donder en regen die met bakken tegelijk uit de lucht viel) gingen we naar buiten en renden en gleden we als gekken rondjes om ons huis. Als we na een paar minuten weer naar binnen gingen, waren we door en door nat.

Volmaakte onvolmaaktheid

Toen ik studeerde was ik zo perfectionistisch dat het vaak lang duurde voordat ik dingen inleverde. Een van de professoren gaf me het volgende advies: ‘Laat het perfecte niet de vijand zijn van het goede.’ Daarmee bedoelde hij dat streven naar perfectie je ervan kan weerhouden om de risico’s te nemen die nodig zijn om te groeien. Acceptatie van het idee dat mijn werk nooit voor honderd procent volmaakt zou zijn, kon me de vrijheid geven die ik nodig had om te blijven groeien.

Zegen in de puinhoop

Ik heb deze puinhoop zelf veroorzaakt, dus moet ik er ook zelf weer uitkomen. Dat is een gedachte die zo af en toe bij me opkomt. Ik geloof in een genadig God, maar heb toch vaak de neiging om te doen alsof zijn hulp er alleen voor je is als je het verdient.

Vrij om te volgen

Ik herinner me een advies van mijn sportdocent op de middelbare school, die ons coachte voor een crosscountryloop. Hij zei: ‘Probeer niet vooraan te lopen. Wie dat doet, gaat vrijwel altijd te hard en is te snel opgebrand.’ Het was beter, gaf hij aan, om vlak achter de snelste hardlopers te rennen. Dan liet ik hun het tempo bepalen, en kon ik de mentale en fysieke kracht bewaren die ik nodig had om de finish te halen.

Anonieme vriendelijkheid

Toen ik net afgestudeerd was, had ik het niet erg breed. Ik moest het met een beperkt budget voor de boodschappen doen, vijfentwintig dollar per week om precies te zijn. Ik kwam een keer met mijn boodschappen bij de kassa en vermoedde dat ze net wat meer kostten dan het geld dat ik nog over had. Tegen de kassière zei ik: ‘Stop maar als het totaal twintig dollar is.’ Gelukkig kon ik bijna alles wat ik had uitgezocht meenemen. Alleen een zak paprika’s moest in de winkel blijven.

Het doel van het leven

Toen ik laatst een aantal boeken met financiële adviezen doorkeek, viel mij een interessante trend op. In al die boeken staan allerlei prima adviezen, maar in vele ervan lijkt de voornaamste reden om nu te besparen te zijn, dat je later als een miljonair kunt leven. Er was één boek dat een verfrissend ander perspectief bood, namelijk dat eenvoudig leven cruciaal is voor een vol en rijk leven. Als je meer of mooiere spullen nodig hebt om blij te worden, vond de schrijver van dit boek, ‘dan snap je niet waarom het in het leven gaat’. Dan mis je je doel in dit leven.

Hoe je een leven verandert

Soms kan je leven in één keer veranderen door een ervaring die je dankzij iemand anders hebt. Voor rock-‘n-roll-legende Bruce Springsteen was dat het werk van muzikanten die hem door een moeilijke jeugd en zijn voortdurende worsteling met depressies heen hielpen. Hij probeert zijn eigen muziek zin te geven dankzij iets wat hij zelf ervaren heeft, namelijk ‘dat je in drie minuten iemands leven kunt veranderen, als je het goede liedje op het goede moment zingt’.

Van buiten naar binnen?

‘Verandering: van buiten naar binnen of van binnen naar buiten?’ zo luidde de kop van een artikel dat ik laatst las. In de titel alleen al klonk een gedachte door die tegenwoordig opgeld doet: een verandering aan de buitenkant (door bijvoorbeeld een make-over of een betere houding) is een gemakkelijke manier om te veranderen hoe je je voelt, of kan zelfs je hele leven beter maken.

Vastgehouden door God

Toen ik een keer bij mijn zus en haar kinderen lunchte en we bijna klaar waren met eten, zei mijn zus tegen Annica van drie dat het tijd was om een slaapje te gaan doen. Paniek verscheen op het gezicht van mijn nichtje. ‘Maar tante Monica heeft me vandaag nog niet vastgehouden!’ wierp ze tegen, terwijl de tranen in haar ogen opwelden. Met een glimlach zei mijn zus: ‘Oké, zij mag je eerst nog even vasthouden. Hoeveel tijd heb je nodig?’ ‘Vijf minuten,’ antwoordde ze.

Erdoorheen gedragen

Laatst vond ik mijn oude dagboeken uit mijn studietijd terug. Ik kon de verleiding niet weerstaan om ze te lezen. Terwijl ik daarmee bezig was, drong het tot me door hoe anders ik in die tijd naar mezelf keek dan ik tegenwoordig doe. Toen worstelde ik met een eenzaamheid en geloofstwijfel die me bijna te veel werden. Maar nu ik dat allemaal terug las, kon ik duidelijk zien hoe God me daar indertijd liefdevol en rustig doorheen geholpen heeft. En dat herinnerde me weer aan het feit dat wat vandaag te veel en te zwaar lijkt, eens onderdeel zal zijn van het grotere verhaal van zijn helende liefde.

We use cookies to offer you a better browsing experience, by continuing to use this site you agree to this. Find out more on how we use cookies and how to disable them.