Auteurs

View All

Artikelen door Tim Gustafson

Twee portretten

De trotse grootmoeder hield de twee ingelijste foto’s stevig vast, toen zij ze in de hal van de kerk aan haar vrienden liet zien. Op de eerste foto was haar dochter te zien, die ze in haar vaderland Burundi had achtergelaten. Op de andere stond haar kleinzoon, die deze dochter onlangs op de wereld gezet had. De dochter zelf stond er evenwel niet op. Zij was tijdens de geboorte gestorven.

Hart en ziel

De jonge Isaac Watts vond dat de muziek in zijn kerk hopeloos tekortschoot, waarop zijn vader hem uitdaagde om met iets beters te komen. En dat deed hij. Zijn gezang ‘When I survey the wondrous cross’ wordt wel het beste van het Engelse taalgebied genoemd, en is in talloze andere talen vertaald. De Nederlandse vertaling heet ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’.

Leugentjes en kleine katjes

Elias’ moeder zag dat haar vierjarige zoontje wegrende bij de mand met de pasgeboren katjes erin. Ze had hem gewaarschuwd dat hij ze niet mocht aanraken. ‘Heb je de katjes aangeraakt, Elias?’ vroeg ze.

Een einde aan de twijfel

Onder ons staat hij bekend als ‘de ongelovige Thomas’ (zie Joh. 20:24-29), maar die benaming doet de beste man niet helemaal recht. Hoevelen van ons zouden zomaar geloven dat onze leider die een paar dagen eerder terechtgesteld is, weer leeft? We zouden hem net zo goede ‘de moedige Thomas’ kunnen noemen. Immers, toen Jezus doelbewust de weg insloeg die Hem uiteindelijk aan het kruis zou brengen, gaf Thomas blijk van een indrukwekkende moed.

Vier het leven

Asher van vier keek blij van onder de capuchon van zijn favoriete trui naar zijn moeder. De capuchon in de vorm van de kop van een alligator, compleet met stoffen tanden, die zijn hoofd wel leek door te slikken! Zijn moeder zuchtte. Ze zouden op bezoek gaan bij een ander gezin dat ze al heel lang niet gezien hadden, en ze wilde graag dat haar kinderen een goede indruk maakten.

Maar al te menselijk

De Britse schrijver Evelyn Waugh hanteerde zijn pen op zo’n manier dat de minder fraaie kanten van zijn karakter geaccentueerd werden. Uiteindelijk bekeerde hij zich tot het christelijke geloof, maar ook toen bleef hij daarmee worstelen. Op een dag vroeg een vrouw hem: ‘Meneer Waugh, hoe kunt u zich zo gedragen, en uzelf toch nog christen noemen?’ De schrijver antwoordde: ‘Mevrouw, misschien ben ik inderdaad wel zo slecht als u zegt. Maar geloof me, als ik mijn godsdienst niet had, dan zou ik nauwelijks méns zijn.’

Liefde vermenigvuldigd

Een vrouw uit de gemeente van Karen werd met ALS gediagnosticeerd, en het zag er somber uit. Het is een nare ziekte die de zenuwen en spieren aantast, en uiteindelijk tot verlamming kan leiden. De verzekering van de familie dekte geen thuiszorg, en de man van de getroffen vrouw kon het idee niet verdragen om haar naar een verzorgingshuis te laten gaan.

Een persoonlijk verhaal

Een baby van een paar uur oud werd achtergelaten in de voerbak in een Kerststal die buiten bij een kerk in New York stond. Een jonge, wanhopige moeder had hem warm ingepakt en daar neergelegd, waar hij vast en zeker gevonden zou worden. Misschien heb je de neiging om haar te veroordelen, maar je kunt er ook dankbaar voor zijn dat die baby nu in ieder geval een kans op een leven heeft.

Geld

Toen ik aan het begin van mijn carrière stond en werk deed dat ik meer als een opdracht dan als een baan zag, werd mij door een ander bedrijf een baan aangeboden waarmee ik beduidend meer zou verdienen. Een dergelijke overstap zou in financieel opzicht heel goed voor ons gezin geweest zijn. Er was één maar: ik was helemaal niet uit op een andere baan omdat ik het werk dat ik op dat moment deed geweldig vond. Ik ervoer het steeds meer als een roeping.

Kijk naar de hemel

Bram was onrustig door allerlei kwesties die op zijn werk en thuis speelden, en besloot een wandeling te maken. Het was voorjaar, en de avondlucht trok hem naar buiten. Terwijl de oneindige hemel donkerblauw en later zwart kleurde, kwam er een steeds dikkere mist boven het drassige land te hangen. De sterren kwamen tevoorschijn als voorboden voor de maan die in het oosten opkwam. Voor Bram werd het een diepe, geestelijke ervaring. Hij is er echt, ging het door zijn hoofd. God is er, en dit alles is van Hem.

Tekenen en gevoelens

Een jongeman uit mijn kennissenkring heeft de gewoonte om God om tekenen te vragen. Dat hoeft op zich niet erg te zijn, maar als hij bidt heeft hij nogal sterk de neiging om naar bevestiging in zijn eigen gevoel te zoeken. Hij bidt bijvoorbeeld: ‘Heer, als U wilt dat ik X doe, doet U dan alstublieft Y, zodat ik weet dat het goed is.’

Sterke leider

Doorgaans hopen we dat onze nationale leiders hun taak goed uitvoeren en goed leidinggeven. We stemmen, we dienen en we spreken ons uit voor zaken waarvan we vinden dat ze eerlijk en rechtvaardig zijn. Maar als puntje bij paaltje komt, hebben politieke oplossingen niet de kracht om harten te veranderen.

Related Topics

> Ons Dagelijks Brood

Leven en dood

Ik zal nooit het moment vergeten waarop ik bij het bed van de broer van mijn vriendin zat toen hij stierf; het was alsof iets buitengewoons even in het gewone leven doordrong. Met ons drieën zaten we rustig te praten toen we beseften dat Richard opeens moeilijker ademhaalde. We gingen om hem heen staan en keken toe, wachtten en baden. Toen hij zijn laatste adem uitblies, voelde het als een heilig moment. Overal om ons heen voelden we de aanwezigheid van God, terwijl het verdriet om een geweldige man van in de veertig die juist op dat moment overleed, door ons heen ging.

De vuurproef

In de afgelopen winter bezocht ik een museum voor natuurhistorie in Colorado, waar ik een aantal bijzondere feiten over de esp geleerd heb. Uit één enkel zaadje kan een heel bosje slanke espen met witte bast groeien. Samen hebben ze één wortelsysteem. Zo’n wortelsysteem kan duizenden jaren blijven bestaan zonder dat er bomen uit groeien. Het slaapt onder de grond en wacht tot een bosbrand, overstroming of lawine in het overschaduwde bos ruimte voor hem vrijmaakt. Als een of andere natuurramp de bodem schoongeveegd heeft, dan kunnen de wortels van de esp eindelijk de zon voelen. De wortels sturen jonge scheuten naar boven, die tot bomen uitgroeien.

Goede vrucht dragen

Het uitzicht dat ik van achter mijn vliegtuigraampje had, was geweldig: een smalle strook rijpende tarwevelden en boomgaarden die zich tussen twee kale bergen door slingerde. Midden door het dal liep een rivier. Water dat leven gaf, zonder welk er geen vrucht zou zijn.