De smaad en de majesteit van Golgatha?

Is er een publiek schandaal, militaire strijd of vredesinitiatief denkbaar dat het verdient om op elke krant die ooit verschenen is, de voorpagina te halen? De dag waarop Christus stierf is zo’n gebeurtenis.

Er is niets in de hele schepping of de geschiedenis dat duidelijker spreekt van het hart van onze Schepper — of van ons eigen hart — dan de manier waarop Jezus leed en stierf.

In dit uittreksel van The Path of His Passion, denkt Bill Crowder na over de tragedie en de verwondering van die dag. Hij laat ons niet alleen de verschrikking en spot, maar ook de luister en verhevenheid ervan zien. Zo helpt hij ons inzien waarom de gebeurtenis die niet op de voorpagina’s is verschenen, het des te meer verdient om elke dag van ons leven in het centrum van ons hart te staan.

PDF

By submitting your comment, you agree to comply with the Comment Guidelines

You must be logged in to post a journal.